Zoek

MEER WETEN?

Heldere communicatie

SY-NERGY streeft ernaar om over de gehele looptijd van uw beheer van onderhoud overeenkomst helder en duidelijk te communiceren. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst heeft u één aanspreekpunt.

Het hebben van één aanspreekpunt zorgt ervoor dat de afspraken die zijn gemaakt volledig worden nageleefd zonder dat er tijdens het project werk moet worden overgedragen met informatie verlies en onnodige vertragingen als gevolg.

Onze projectmanagers zien erop toe dat alle afspraken over techniek, planning en budget zoals met u overeengekomen worden nagekomen en gerealiseerd.

Als gevolg van de nauwe samenwerking binnen SY-NERGY en de voor u geformeerde projectteams is de continuïteit van uw Beheer van Onderhoud ten alle tijden gewaarborgd.

Tijdens het project informeren wij u op heldere wijze over de voortgang van de met elkaar afgesproken doelstellingen inclusief een overzicht van de te verwachten investeringen en resultaten.

Onze oplossingen