Zoek

MEER WETEN?

Performance (Quick)scan

SY-NERGY is in staat om het binnenklimaat en het daaraan gerelateerde comfortniveau alsook het energetisch prestatieniveau van uw gebouw te beoordelen. Dit wordt middels een systematiek gedaan die gebaseerd is op interpretatie van gegevens die gegenereerd kunnen worden door:

  • Beoordeling van het PVE en het gerealiseerde ontwerp;
  • Beoordeling van resultaten van lucht- en waterzijdige inregeling;
  • Inspectie van het gebouw met betrekking tot bouwkundige en werktuigkundige wijzigingen ten opzichte van het ontwerp;
  • Het acteren van regelalgoritmes en energieconsumptie middels het GBS;
  • Temperatuur/RV metingen middels dataloggers;
  • Enquêteren van de bureau bevolking/werknemers;
  • Interviewen van middels de enquête geselecteerde medewerkers;
  • PPD/PMV metingen, stofmetingen en bacteriologische testen.

Onze oplossingen