Zoek

MEER WETEN?

Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Er zijn twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de europese richtlijn - artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl.

SY-nergy: sterk in beheer van onderhoud

SY-nergy is uw professionele partner om zorg te dragen dat uw organisatie aan de EED voldoet. 
SY-nergy gaat graag met u in gesprek voor het vormgeven van de verplichtingen welke voor uw organisatie gelden vanuit de EED. Voor meer informatie neem contact op met SY-nergy of maak direct een afspraak.   

SY-nergy is dé specialist voor de EED richtlijn. Onze adviseurs begeleiden uw organisatie graag naar een lagere energieconsumptie.

Onze oplossingen