Zoek

MEER WETEN?

Rendements verbetering

Binnen gebouwen ligt, ongeacht of het een oud of nieuw gebouw is, een scala aan verbeterpunten om de geïnstalleerde installaties beter en dus efficiënter te laten functioneren. In veel gevallen zijn de, in onderstaand diagram weergegeven, elementen in een gebouw aanwezig maar zijn als gevolg van het niet goed afstemmen van de installaties in de ontwerp- en uitvoeringsfase niet optimaal ingeregeld en of ontworpen. Vanuit onze jarenlange ervaring op dit gebied durven wij te stellen dat wij ongeacht, of wij te maken krijgen met een oud of een nieuw gebouw, minimaal 10% op uw totale exploitatiekosten inclusief uw energiekosten kunnen besparen, dit inclusief onze vergoeding.

Het uitgangspunt van ons advies is een kosteloze* nulmeting op basis van de NEN 2767 van uw gebouw en installatie waarna wij onze conclusies met u zullen delen om de vervolg stappen in het verbetertraject te bepalen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen wij u naar de “Meer weten” knop, rechtsboven in uw scherm waarna u na het invullen van uw gegevens op korte termijn door ons zal worden benaderd om uw persoonlijke situatie en uw besparingspotentieel te bespreken. Uiteraard kunt u ook direct telefonisch contact met ons opnemen via de onder “Contact” opgenomen gegevens.

*De nulmeting zal kosteloos zijn indien het Beheer van Onderhoud contract met SY-NERGY wordt  gesloten.

In aansluiting op marktontwikkelingen op het gebied van Beheer van Onderhoud, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten bewustheid van de opdrachtgevers op het gebied van Beheer van Onderhoud, is SY-NERGY opgericht.

Onze oplossingen