Zoek

Terms & Conditions

Voor al onze opdrachten hanteren wij de regelingen zoals deze zijn vastgelegd in de DNR-2011
”De rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.

Klik hier om deze voorwaarden te downloaden.

Onze oplossingen