Bewuste keuzes voor een brandveilig gebouw

Hoe vertaal je kennis naar gericht advies?

In het vorige blog deelde ik mijn visie op brandveiligheid. Welke aandachtspunten zijn belangrijk? Naast het volgen van de wettelijke eisen met betrekking tot brandveiligheid, is het van belang om bewuste keuzes te maken. Een van de uitgangspunten daarbij is de zelfredzaamheid van de gebruiker van een gebouw. In deze editie ga ik in op de manier waarop adviseurs brandveiligheid die kennis vertalen naar specifieke situaties in unieke organisaties.

Niet blind

Een goed advies start met een brede inventarisatie. Denk aan een brandscan, beoordeling van de tekeningen en steekproeven. De inventarisatie is enorm belangrijk omdat we uit ervaring weten dat een bouwproces altijd bijsturing vraag. Daarom gaan we er bijvoorbeeld niet blind vanuit dat de (as built) bouwtekening een exacte weergave is van het gebouw. Soms is alles in orde, soms komen we kleine dingen tegen en soms denk je: ‘Oei, ik ben blij dat er nog niets is gebeurd’.

“Soms denk je: Oei, ik ben blij dat er nog niets is gebeurd”

Na de inventarisatie volgt ons advies. We matchen (wettelijke) verplichtingen met de huidige situatie en de mogelijkheden die er zijn om de situatie te verbeteren als er iets gebeurt.

Twee sporen

Zijn er veel verbeteringen nodig, dan volgen we een 2-sporenbeleid. Enerzijds vertalen we onze adviezen naar korte termijn acties om te voorkomen dat het (tijdelijk) niet gebruikt kan worden of dat het misgaat als er een calamiteit gebeurt. Samen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag zoeken we naar goede (nood)oplossingen om de veiligheid te garanderen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag om op de lange termijn met alle betrokken partijen de brandveiligheid naar het juiste niveau te brengen.

“Door samenwerken voorkomen we problemen, voordat het nodig is om ze op te lossen”

De ideale situatie is natuurlijk dat we niet achteraf hoeven vast te stellen dat er iets mis is met de brandveiligheid. Het liefste worden we al aan de voorkant betrokken. Zo voorkom je dat er halverwege (of aan het eind!) nog aanpassingen gemaakt moeten worden.

Om samen te kunnen leren van elkaars ervaringen ben ik benieuwd naar uw ervaringen op dit gebied, bij een volgende blog wil ik deze ervaringen graag delen zodat we hier samen beter van kunnen worden. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

 

 

Carl Migchels is directeur bij SY-nergy. De adviseurs van SY-nergy spreken de taal van opdrachtgevers en (technische) leveranciers en brengen beide werelden dichter bij elkaar. “Van advies tot procesmanagement; samen werken we aan de ideale werkomgeving.” Daarnaast verzorgt SY-nergy Academy maatwerk trainingen.

Houd mij op de hoogte