Brandveiligheid in de zorg té strikt nageleefd?

Risicogestuurde aanpak houdt rekening met niet-zelfredzame ouderen

Ieder jaar zijn er verschillende slachtoffers te betreuren door branden in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. De brand in een zorgcentrum in het Zeeuwse Krabbendijke staat ons nog helder op het netvlies. Deze brand kostte drie ouderen het leven.

Het aantal oudere brandslachtoffers in Nederland neemt met de vergrijzing toe. Ouderen zijn vaak minder mobiel en worden vergeetachtig. Een pan op het vuur is al snel vergeten. En wat als de pannenlap vlam vat, of die brandende kaars valt om? Wachten op hulp? De realiteit is vaak dat ouderen niet in staat zijn om snel alleen een brandende ruimte te verlaten. Omdat ze zich fysiek niet kunnen verplaatsen, omdat ze uit angst niet meer kunnen handelen of omdat ze de noodzaak van een ontruiming niet begrijpen. En dan?

Op zichzelf aangewezen

Bij een brand is vaak niet het vuur, maar de rook de grote boosdoener. Een beginnende brand kan razendsnel tot een enorme rookontwikkeling leiden. Daarin kan een mens maar een paar minuten overleven. Ouderen zijn in zo’n situatie dus voornamelijk op zichzelf en het aanwezige zorgpersoneel aangewezen. De brandweer is namelijk nog met loeiende sirenes onderweg. Het plaatje van de brandweerman die een leven redt, is vaak een beeld uit een film. Niet de brandweer, maar de BHV organisatie – in combinatie met de bouwtechnische en installatietechnische voorzieningen – van de zorginstelling bepaalt de overlevingskansen van de bewoners, bezoekers en het personeel.

Te strikt volgens de regels…

Brandveiligheid hoort bij het bieden van verantwoorde zorg. Dat betekent echter niet dat de regelgeving voor brandveiligheid onnodig rigide moet worden toegepast. Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat zorgorganisaties zich soms te strikt conformeren aan de (minimum) voorschriften van wet- en regelgeving. In plaats daarvan zouden ze moeten zoeken naar een maatwerk oplossing die meer brandveiligheid biedt tegen (mogelijk) minder kosten.

De Zorg Brandveilig

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland pleiten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg, middels het programma ‘De Zorg Brandveilig’. Minister Edith Schippers van VWS onderstreepte bij de start van dit programma het belang van aandacht voor brandveiligheid in de zorg. “Brandveiligheid is zo vanzelfsprekend dat we ervan uitgaan dat dit in Nederland altijd wel goed zit, ondanks dat we een aantal heel nare incidenten hebben gehad. Branden in zorginstellingen, waarbij ook mensen zijn omgekomen. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.”

Synergie tussen zorg, leefbaarheid én brandveiligheid

Er moet snel een omslag komen. Een omslag van een regelgerichte aanpak naar een risicogestuurde aanpak. Zorgorganisaties moeten op zoek naar synergie tussen investeringen in de zorg, leefbaarheid en brandveiligheid. Ja, natuurlijk is het noodzakelijk dat alle bouwkundige en installatietechnische aspecten op orde zijn. Maar dat alleen is niet genoeg. Risico’s zijn er niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan. Hierbij zijn de kenmerken en het gedrag van cliënten, medewerkers en andere aanwezigen belangrijke factoren. En moet er vooral aandacht zijn voor de risico’s die niet-zelfredzame bewoners en patiënten opleveren. Vaak zijn er andere of aanvullende maatregelen nodig om een veilige en tijdige ontruiming bij brand te kunnen garanderen. Pas wanneer al deze aspecten worden meegenomen, maken we een grote stap in het voorkomen van brand binnen verpleeg- en verzorgingshuizen én het beperken van de enorme gevolgen.

Het samen werken aan een veilige(re) omgeving waarin de kans op slachtoffers door brand wordt verminderd is wat mij bezig houdt. Ik ben dan ook benieuwd naar uw aanpak van brandveiligheid. Door onze kennis te bundelen ontstaat er een combinatie met alleen maar winnaars. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

 

 

 

 

P.M.J. (Pascal) Snellen is Adviseur Brandveiligheid bij SY-nergy.
Het
Management- en Adviesbureau als het gaat om een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. 

Houd mij op de hoogte