Elektrotechnische veiligheid is belangrijk voor Provinciehuis Noord-Brabant

Wij zijn enthousiast dat we de provincie Noord-Brabant mogen helpen met het inrichten van de elektrotechnische veiligheid voor het Provinciehuis in Den Bosch.

Waar mensen werken, is veiligheid een groot goed. Voor elke organisatie is het belangrijk om de regels voor elektrotechnische veiligheid na te leven én schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moeten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn omschreven.

Onze adviseurs zien regelmatig dat deze regels, taken en verantwoordelijkheden te summier of onvoldoende zijn vastgelegd in een werkinstructie, ofwel een elektrotechnisch veiligheidshandboek.

Installatieverantwoordelijkheid delegeren

Op het gebied van elektrische installaties is het al een tijd de norm (NEN 3140) om via een aanwijzingsbeleid de installatieverantwoordelijkheid (IV) te delegeren naar een vakinhoudelijk persoon of specialistische partij. In het elektrotechnisch veiligheidshandboek is omschreven voor welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van de kennis en kunde van de medewerker. In een aanwijzing worden deze werkzaamheden per persoon concreet beschreven.

Kennis van techniek en bedrijfsprocessen

Voor goede installatieverantwoordelijkheid is naast specifieke technische kennis ook kennis van de bedrijfsprocessen belangrijk. Het gaat immers om een directe relatie met de gehuisveste organisatie. Een goede installatieverantwoordelijke kijkt niet alleen naar de wettelijke bepalingen en het voorkomen van ongevallen/verstoringen. Hij kijkt ook naar:

  • De gebruikers van het pand.
  • Welke functies het pand heeft.
  • Of die functies nog hetzelfde zijn als bij de aanleg van de diverse installaties.
Visie provincie Noord-Brabant

SY-nergy ondersteunt de provincie Noord-Brabant vanuit een duidelijke visie over de invulling van de elektrotechnische veiligheid. In de basis is de elektrotechnische veiligheid gebaseerd op een goede samenwerking tussen de specialist en de bedrijfsvoering van de provincie. Er bestaat immers een duidelijke relatie tussen noodzaak en budget.

Voor het inrichten van de elektrotechnische veiligheid hanteren we de NEN 3140. Zo worden de aansprakelijkheden die voortkomen uit de zorgplicht Arbowet systematisch in kaart gebracht en beheerd.

Lees ook : SY-nergy Academy helpt het team Gebouwbeheer van het Provinciehuis Noord-Brabant bij de stap van operationeel beheer naar beheer in regie.

Foto: indebuurt Den Bosch

Houd mij op de hoogte