1 juli 2019: energiebesparingsplicht én informatieplicht voor ondernemers

Vanaf 1 juli 2019 geldt een informatieplicht voor ondernemers die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Dat betekent dat u uiterlijk op die datum per gebouw moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van maximaal 5 jaar

Deze informatieplicht komt naast de energiebesparingsplicht die al langer bestond. Die maatregel verplicht u om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze afspraak komt voort uit het Energieakkoord en is aangescherpt met de informatieplicht.

Grootste verschil per 1 juli is dus de daadwerkelijke registratie van de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen. Dat kan bij een e-loket van de overheid.

Wat moet ik doen?

Vóór 1 juli 2019 informeert u de overheid welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Daarop kruist u aan welke erkende maatregelen u heeft genomen. De EML is een handige checklist. Als u de lijst goed invult, voldoet u aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Bekijk hier de actuele Erkende Maatregelen Lijst voor uw branche.
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel.
  3. Bedrijven waarvoor geen Erkende Maatregelen Lijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.
Melden

Vóór 1 juli 2019 moet u bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) melden welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. De overheid heeft een e-loket waar u kunt inloggen (met e-herkenning) en aangeeft welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Toezicht en handhaving

Kunt u na 1 juli 2019 niet laten zien dat u de erkende maatregelen heeft toegepast, dan stimuleert het bevoegd gezag u om de maatregelen alsnog te nemen. Blijft uw organisatie niet voldoen, dan kan een dwangsom volgen.

Hulp nodig?

SY-nergy begrijpt dat het voelt als ‘weer een extra eis waar u aan moet voldoen’. Toch is de informatieplicht een belangrijke toevoeging op de al bestaande energiebesparingsplicht. Vindt u het lastig om te voldoen aan de informatieplicht? Wij helpen u graag met een integraal advies en de juiste aanpak. Neem vrijblijvend contact op.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van RVO
Of bekijk het stappenplan.

Houd mij op de hoogte