De NEN 3140 is vernieuwd, wat is er veranderd?

Belangrijkste wijzigingen NEN 3140

In de norm NEN 3140 zijn belangrijke wijzigingen aangebracht. Dit gebeurde onder andere in samenspraak met Inspectie SZW. Tekstueel is er veel veranderd in de norm. Naast een betere indeling en leesbaarheid zijn de belangrijkste wijzigingen gericht op meer veiligheid volgens de Arbo-regelgeving. Anton Kerkhofs van Installatiejournaal zette de wijzigingen op een rij. Wij nemen u mee langs de highlights.

Installatieverantwoordelijke

Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel valt onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. In de nieuwe norm staat dat de installatieverantwoordelijke delen van zijn verantwoordelijkheid kan delegeren. Mits de taakverdeling, ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed beschreven zijn. Voor grote organisatie kan een opdeling worden gemaakt. Bijvoorbeeld in een beleidsmatig IV-er en andere IV-ers voor de technische IV-taken. Of u maakt een geografische indeling, waarbij een ‘hoofd’ IV-er meerdere IV-ers aanstuurt.

Verantwoordelijkheden IV-er

De verantwoordelijkheden van een IV-er zijn uitgebreid:

  • Een IV-er moet beoordelen of de elektrische installatie voldoet bij wijzigingen van het gebruik of de omstandigheden.
  • Een IV-er moet beoordelen of inspectieresultaten invloed hebben op de RI&E of het bijbehorende plan van aanpak.
  • Het beoordelen of de bedrijfsvoering het toelaat alle delen van een elektrische installatie voor werkzaamheden spanningsloos te maken.

Extra inspanning voor veiligheid

Deze drie punten zijn van wezenlijk belang om te voldoen aan de Arbowet. Zo is het dus niet langer toegestaan om een installatie ‘slechts’ te laten voldoen aan bouwregelgeving. Er moeten aantoonbaar inspanningen worden verricht om de veiligheid te vergroten naar het technisch inzicht van nu. Hieronder valt ook het beoordelen van de installatie of hieraan veilig spanningsloos kan worden gewerkt.

Geen IV-er aangewezen?

Als er bij een bedrijf geen IV-er is aangewezen, dan is de werkgever van de betreffende monteur de installatieverantwoordelijke. Als een monteur bij een organisatie werkzaamheden moet uitvoeren waar geen IV-er is aangewezen, moet de opdracht worden gegeven door zijn leidinggevende of werkgever (de werkverantwoordelijke).

Gebruik PBM’s bij vlambooggevaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Een standaard helm met gelaatsscherm kan worden toegepast als het hoofd dichter dan 50 cm nabij actieve delen onder spanning komt. Dit gelaatsscherm is niet ontworpen om bescherming te bieden tegen vlambogen. In een nieuwe bijlage wordt het vlambooggevaar beschreven. De gevaren, het uitvoeren van een RI&E, de juiste keuze van PBM en kleding die bescherming biedt, staan beschreven in de nieuwe NEN 3140.

Onderhoud en veilig stellen installatie bij inspectie

Bij een inspectie volgens NEN 3140 moet ook worden beoordeeld of onderhoud en het veilig stellen van de installatie volgens de huidige veiligheidseisen mogelijk is. Zo moet(en):

  • Elektrotechnische-, niet elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden veilig, spanningsloos kunnen worden uitgevoerd.
  • Elke geopende schakel- en verdeelinrichting aanrakingsveilig zijn uitgevoerd en mag er geen kans zijn op een kortsluiting.
  • Van elk installatiedeel duidelijk zijn waar en hoe dit spanningsloos kan worden gemaakt.

Meting aanspreekstroom aardlekbeveiligingen niet meer nodig

Bij metingen hoeft u niet persé de aanspreekstroom van aardlekbeveiligingen te meten. Het meten van de uitschakeltijd bij de nominale aanspreekstroom is voldoende.

Elektrische arbeidsmiddelen beter omschreven

Bij het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen gaat het niet alleen om apparaten met een stekker. Het kan ook gaan om grotere machines zoals een betoncentrale, productielijn, transportinrichting. Ook staat beschreven dat de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen op de werkplek aantoonbaar moet zijn. Het aantonen kan met een sticker op het arbeidsmiddel met daarop de datum van de volgende inspectie of bijvoorbeeld een register waarin de data van de inspectie en volgend inspectie en goedkeuring zijn beschreven.

Meer eisen voor visuele inspectie

Bij de visuele inspectie moet gecontroleerd worden of het elektrische arbeidsmiddel wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp. Dit betekent dat een inspecteur beoordeelt of het toestel bedoeld is voor het gebruik in de omgeving waar het wordt gebruikt. Zo was een haspel IP40 voor het gebruik in de buitenlucht onveilig, ook met een keuringssticker. Ook huishoudelijke apparaten zijn vaak ongeschikt in een professionele omgeving en mogen dus niet worden goedgekeurd voor dit gebruik.

Bekijk de volledige publicatie op Installatiejournaal.nl

Houd mij op de hoogte