Procesmanagement

“Als je de processen kent, kun je ze ook verbeteren”, is een veelgehoorde uitspraak van onze adviseurs. SY-nergy maakt de exploitatie van uw vastgoed zichtbaar én beheersbaar. Onze adviseurs sturen continu op een optimale balans tussen comfort, gebouw en techniek. Zodat u kunt vertrouwen op een integrale vastgoedexploitatie en procesmanagement met maximaal rendement op kosten, kwaliteit en productiviteit.

Neem contact op

Onderhoudsstrategie

Slim onderhoud begint met een doeltreffende onderhoudsstrategie. SY-nergy helpt u bij het managen van de gekozen onderhoudsstrategie. Onze adviseurs hebben een scherp oog voor continuïteit, waarde behoud, veiligheid, communicatie en kosten. Zodat u zich met een gerust hart kunt richten op uw primaire bedrijfsprocessen.

Aanbesteden

U wil grip op de kosten van onderhoud. Door het aanbesteden van onderhoud via een resultaatgericht bestek tellen ook de prestaties die het gebouw levert qua exploitatie en onderhoud mee bij de keuze voor de juiste partners. SY-nergy adviseert over de juiste contractvorm, stelt het bestek op én verzorgt de aanbesteding voor het verkrijgen van (nieuwe) onderhoudspartners.

 

Implementeren van onderhoudscontracten

Een succesvolle implementatie van (nieuwe) onderhoudscontracten vraagt om een grondige begeleiding. Hoe vertaalt u het resultaat van de prestaties naar meetbare KPI’s? En heeft u voldoende kennis van de verschillende technische disciplines binnen het onderhoudscontract? SY-nergy helpt u bij het nemen van de regie. Het beheer van onderhoud is bij ons in vertrouwde handen.

Contractmanagement

Duurzaam ontworpen gebouwen vragen om duurzaam beheer en onderhoud. Door uw (verschillende) leveranciers aan te sturen via professioneel contractmanagement van SY-nergy, maakt u risico’s beheersbaar. Wij sturen gericht op verplichtingen zoals energiebesparende maatregelen, een hoge betrouwbaarheid van installaties, meer comfort en lagere exploitatiekosten.

Van inspannings- naar resultaatcontract

Steeds meer organisaties kiezen voor een resultaatcontract. De overgang van een inspanningscontract naar een resultaatcontract vraagt om een degelijke transitiefase. SY-nergy begeleidt uw organisatie op weg naar een contract waar partners kennis delen en verantwoordelijkheid nemen. Samen maken we verwachtingen concreet en leggen deze vast in goede afspraken. Zo komen alle neuzen dezelfde kant op te staan.

 

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Er zijn twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de europese richtlijn – artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl.

De (verplichte) energie-audit geeft u inzicht in het energieverbruik, mogelijke besparingsmaatregelen, de investeringskosten en de terugverdientijd. SY-nergy voert de audit uit volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Onze adviseur berekent welke energiebesparingsmaatregelen elkaar versterken en geeft een helder advies. Zodat u maximaal profiteert van de duurzame investering.

Kosten besparen

Maar liefst 50% van uw totale gebouwkosten zijn operationele kosten.

Door slim beheer van onderhoud realiseren onze adviseurs aanzienlijke besparingen op twee van de drie operationele componenten: energie en correctief onderhoud. Gegarandeerd.

Lees meer over performance based contracting van SY-nergy.

(Duurzaam) MJOP

Het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de exploitatiekosten van uw vastgoedportefeuille op korte én lange termijn.
Met een MJOP helpt SY-nergy proactief bij het beheersen van de kosten voor onderhoud aan gebouwen en technische installaties. We stemmen uw onderhoudsstrategie af op (verwacht) toekomstig onderhoud.
Zo komt u niet voor onverwacht hoge uitgaven te staan.

 

Houd mij op de hoogte