7 mei 2020

Beslisboom Gebrekensoorten geeft duidelijkheid over het soort gebrek

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is een beslisboom ontwikkeld waarmee je het soort gebrek kunt bepalen. De betrokken experts hebben deze beslisboom voorgelegd aan de BOEI-commissie. Deze commissie is akkoord met de beslisboom en wil deze opnemen in het handboek RVBBOEI – deel 2a bouwkunde.

Wens van het expertteam is om de beslisboom ook voor te leggen aan de NEN2767-commissie om een betere verbinding te maken tussen NEN2767 – deel 1 en NEN2767 – deel 2. Een goede ontwikkeling die helpt om de verschillen tussen de uitkomsten van inspecties te verkleinen.

Meerwaarde Beslisboom Gebrekensoorten voor NEN2767

Voor het bepalen van een gebrek beantwoord je in de NEN2767 deel 1 drie vragen:

  • Wat is de ernst van het gebrek?
  • Wat is de intensiteit van het gebrek?
  • Wat is de omvangscore van het gebrek?

Op het moment dat deze drie vragen beantwoord zijn, heb je de conditie van het gebouw of het gebouwdeel bepaald op basis van het beschouwde gebrek.

Informatie over omvang en intensiteit van het gebrek

Echter, volgens de experts doet de NEN2767 geen uitspraak over de wijze waarop je de omvang van een gebrek moet bepalen. Ook niet over hoe je de intensiteit van het gebrek bepaalt. Bovendien verwijst men in de NEN2767 deel 1 meerdere keren naar deel 2. Dit betekent dat er een noodzakelijke en consistente verbinding moet zijn tussen beide delen van de norm. Op detail: de consistentie van het huidige deel 2 ligt ‘verborgen’ in het raamwerk van bijlage A van deel 1.

En juist die consistentie kan het expertteam niet achterhalen. Vanuit de vraag: hoe moet ik als gebruiker een nieuw bouw- of installatiedeel volgens dit raamwerk uitwerken? ontstond het idee voor de ‘Beslisboom Gebrekensoorten’.

Beslisboom voor het bepalen van een soort gebrek

Door het raamwerk in de NEN2767 deel 1 anders uit te werken, verloopt het bepalen van een soort gebrek via een beslisboom. Deze beslisboom is een soort basismodel voor het beantwoorden van de openstaande vragen voor het bepalen van het soort gebrek.

Next step

Zodra de beslisboom is vastgelegd in het handboek RVBBOEI – deel 2a bouwkunde, wil het expertteam een advies uitbrengen ter verbetering van de NEN2767 – deel 2 en voor het opstellen van een dataset voor de NPR 4768.

Wil je meer weten over NEN2767 en de ontwikkelingen rondom de beslisboom? Neem contact op met adviseur en NEN-specialist Ferdi de Nooij.

Vincent Faesen en Natasha Jagesar-Hanoeman schreven een artikel over het ontstaan de van de Beslisboom Gebrekensoorten

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33