Onze diensten

Als onafhankelijk adviseur is het ons doel om tot de beste installatieoplossing voor onze opdrachtgever te komen. We stellen de technische eisen, maar timmeren de kaders niet dicht. Zo dagen we onze partners uit om hun kennis en kunde in te zetten.

We zorgen ervoor dat de exploitatie van vastgoed een totaalplaatje wordt. Naast de techniek nemen we ook prijs, kwaliteit, energiebesparing, onderhoud, beheer, service mee in onze afwegingen. Total cost of ownership dus.

Vervolgens ondersteunen we onze opdrachtgevers in het onderhoud en beheer van de technische installaties, het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en vervangings- en duurzaamheidsvraagstukken. Kies voor een partner waar je van profiteert. Ontdek de dienstverlening van SY-NERGY.

Advies in techniek

Optimaal werkende installaties. Besparen op uw exploitatiekosten. En vooral: samenwerken!

Wij geven advies in techniek. Onze adviseurs ontzorgen u bij het optimaal inregelen van uw technische installaties. We analyseren prestaties, minimaliseren risico’s en hebben een scherp oog voor kostenbesparing.

Vertrouw op planmatig onderhoud dat perfect aansluit bij uw primaire proces. Vertrouw op slim beheer van onderhoud.

Lees meer

Quickscan
Passen uw onderhoudscontracten bij de eisen die uw bedrijfsvoering stelt? Met de QuickScan maakt SY-NERGY verbeterpunten snel zichtbaar. Zo ligt er een stevige basis voor positieve verandering.

Conditiemeting
De huidige conditie van uw gebouwen en technische installaties (NEN 2767) vertelt ons veel over het toekomstig onderhoud. Want perfect ingeregelde en onderhouden installaties zorgen voor lagere exploitatiekosten.

Onderhoudsstrategie
Slim onderhoud begint met een doeltreffende onderhoudsstrategie die is afgestemd op de eisen van uw primaire proces én uw vastgoedstrategie. Maar wat is de beste koers als het gaat om lagere kosten voor jaarlijks onderhoud van uw vastgoedportefeuille en installaties? SY-NERGY helpt u bij de keuze voor de juiste onderhoudsstrategie.

Technisch beheer
Meer dan 10% op uw exploitatiekosten besparen? Dat durven wij met u af te spreken. Met performance based contracting daagt u ons uit om bovengemiddeld te presteren. Wij bewijzen onze meerwaarde door uw technische installaties optimaal te ontwerpen, in te regelen en bij te sturen.

Toetsing technisch ontwerp
Voldoen uw installaties aan het functioneel ontwerp, het Programma van Eisen en het bestemmingsplan? Wij toetsen het technisch ontwerp, zodat u zeker weet dat het exact aansluit op uw wensen.

Werkomschrijvingen
Een werkomschrijving maakt prijs en kwaliteit van de uitvoering meetbaar en is essentieel bij het aanbesteden van uw project. SY-NERGY verzorgt een technische werkomschrijving zodat betrokken partijen precies weten wat u van ze verwacht.

Kwaliteitsaudit uitgevoerd onderhoud
Onderzoek bewijst: hoe gezonder het binnenklimaat, hoe hoger de productiviteit van uw medewerkers. SY-NERGY voert actief kwaliteitscontroles uit op de technische installaties, zodat u elke dag geniet van een prettige en gezonde werkomgeving.

Procesmanagement

“Als je de processen kent, kun je ze ook verbeteren”, is een veelgehoorde uitspraak van onze adviseurs. SY-NERGY maakt de exploitatie van uw vastgoed zichtbaar én beheersbaar. Onze adviseurs sturen continu op een optimale balans tussen comfort, gebouw en techniek.

Zodat u kunt vertrouwen op een integrale vastgoedexploitatie en procesmanagement met maximaal rendement op kosten, kwaliteit en productiviteit.

Lees meer

Onderhoudsstrategie
Slim onderhoud begint met een doeltreffende onderhoudsstrategie. SY-nergy helpt u bij het managen van de gekozen onderhoudsstrategie. Onze adviseurs hebben een scherp oog voor continuïteit, waarde behoud, veiligheid, communicatie en kosten. Zodat u zich met een gerust hart kunt richten op uw primaire bedrijfsprocessen.

Aanbesteden
U wil grip op de kosten van onderhoud. Door het aanbesteden van onderhoud via een resultaatgericht bestek tellen ook de prestaties die het gebouw levert qua exploitatie en onderhoud mee bij de keuze voor de juiste partners. SY-NERGY adviseert over de juiste contractvorm, stelt het bestek op én verzorgt de aanbesteding voor het verkrijgen van (nieuwe) onderhoudspartners.

Implementeren van onderhoudscontracten
Een succesvolle implementatie van (nieuwe) onderhoudscontracten vraagt om een grondige begeleiding. Hoe vertaalt u het resultaat van de prestaties naar meetbare KPI’s? En heeft u voldoende kennis van de verschillende technische disciplines binnen het onderhoudscontract? SY-NERGY helpt u bij het nemen van de regie. Het beheer van onderhoud is bij ons in vertrouwde handen.

Contractmanagement
Duurzaam ontworpen gebouwen vragen om duurzaam beheer en onderhoud. Door uw (verschillende) leveranciers aan te sturen via professioneel contractmanagement, maakt u risico’s beheersbaar. Wij sturen gericht op verplichtingen zoals energiebesparende maatregelen, een hoge betrouwbaarheid van installaties, meer comfort en lagere exploitatiekosten.

Van inspannings- naar resultaatcontract
Steeds meer organisaties kiezen voor een resultaatcontract. De overgang van een inspanningscontract naar een resultaatcontract vraagt om een degelijke transitiefase. SY-NERGY begeleidt uw organisatie op weg naar een contract waar partners kennis delen en verantwoordelijkheid nemen. Samen maken we verwachtingen concreet en leggen deze vast in goede afspraken. Zo komen alle neuzen dezelfde kant op te staan.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Er zijn twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de europese richtlijn – artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl.

De (verplichte) energie-audit geeft u inzicht in het energieverbruik, mogelijke besparingsmaatregelen, de investeringskosten en de terugverdientijd. SY-NERGY voert de audit uit volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Onze adviseur berekent welke energiebesparingsmaatregelen elkaar versterken en geeft een helder advies. Zodat u maximaal profiteert van de duurzame investering.

Kosten besparen
Maar liefst 50% van uw totale gebouwkosten zijn operationele kosten. Door slim beheer van onderhoud realiseren onze adviseurs aanzienlijke besparingen op twee van de drie operationele componenten: energie en correctief onderhoud. Gegarandeerd. Vraag naar performance based contracting van SY-NERGY.

(Duurzaam) MJOP
Het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de exploitatiekosten van uw vastgoedportefeuille op korte én lange termijn. Met een MJOP helpt SY-NERGY proactief bij het beheersen van de kosten voor onderhoud aan gebouwen en technische installaties. We stemmen uw onderhoudsstrategie af op (verwacht) toekomstig onderhoud. Zo komt u niet voor onverwacht hoge uitgaven te staan.

Academy

Onze adviseurs gaan iedere ochtend met een glimlach de deur uit. Want het geeft energie om samen met klanten te werken aan sterk beheer van onderhoud.

Om de juiste kansen te pakken en organisaties doelgericht vooruit te helpen, staat ‘kennis delen’ bij SY-NERGY Academy hoog in het vaandel. Het is fantastisch als onze passie en trots anderen inspireert.

Lees meer

Training SY-NERGY Academy
De trainingen van SY-NERGY Academy zijn op individuele inschrijving of in-company. De trainingen worden gegeven door adviseurs met een uitgebreide ervaring in het werkveld en sterke sociale vaardigheden. Alle trainers zijn werkzaam als (technisch) adviseur zodat de dagelijkse praktijk stevig verankerd blijft in SY-NERGY Academy.

Tijdens elke training staat uw vraag centraal. We vertalen theorie naar voorbeeldsituaties, cases en best practices. Ons doel is dat u bestaande problematiek door een andere bril bekijkt en tot vernieuwende oplossingen komt. Uiteraard reiken we direct de juiste vaardigheden aan om deze oplossing in de praktijk te brengen.

Kies voor een training van SY-NERGY Academy

NEN 2767 (E&W)
NEN 2767 (Bouwkundig)
Beheerder BMI en OAI
Brandveiligheid
NEN 3140

Maatwerk
Elk vraagstuk is anders. Als uw situatie om een specifieke aanpak vraagt, dan maken wij samen met u een training ‘op maat’. Onze maatwerktrainingen zijn zeer geschikt voor (kleine) groepen medewerkers binnen dezelfde organisatie. Heeft u een specifieke leervraag? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Coaching
Bedrijven die veranderingen succesvol willen doorvoeren, kiezen steeds vaker voor coaching. Want Mens en Organisatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden als het gaat om ontwikkeling, innovatie en groei. SY-NERGY Academy biedt individuele coaching en groepscoaching.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de trainingen van SY-NERGY? Bent u benieuwd naar de trainingsdata? Of wilt u meer weten over maatwerktrainingen en coaching? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Onze trainers

Ferdi de Nooij
Assetmanagement en NEN2767

Wout Schiffelers
Prestatie- en inspanningscontracten

Ron van Bree
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Carl Migchels
Exploitatiemanagement en onderhoudsstrategie

paul van enckevort

Paul van Enckevort
Proces- en teamoptimalisatie