6 februari 2024

Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari krijgt het bekende Bouwbesluit 2012 een nieuwe naam. De technische bouwvoorschriften en het gebruik staan voortaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Doel van de Bbl

Het Bbl moet zorgen voor meer samenhang tussen alle betrokken partijen en afstemming van de verschillende onderliggende maatregelen.

Zorgvuldiger communiceren, eenduidiger documenteren

Het meest opvallende verschil tussen het Bouwbesluit en de Bbl is dat je nu zorgvuldiger moet laten zien dat je het goed gedaan hebt. En dat kán invloed hebben op de oplevertijd. Maar ook al moet je meer documenteren, de manier van documenteren is eenduidiger. Geen verschillende formats meer: voor iedereen geldt dezelfde manier van documenteren.

Inhoudelijke verschillen

De inhoud is niet radicaal omgegooid, toch is het belangrijk om de verschillen te kennen op het moment dat je gaat (ver)bouwen. Zo zijn er veranderingen op het gebied van brandveiligheid van liften, bereikbaarheid van gebouwen, veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden, oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en sprinklerinstallaties in parkeergarages. In het ‘Praktijkboek Bbl’ lees je de belangrijkste inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit 2012.

Van Rijk naar gemeente

Ook worden een aantal regels van het Bouwbesluit 2012 overgeheveld naar het gemeentelijke niveau. Dat geeft gemeenten de ruimte om deze regels aan te passen of te schrappen. Het gaat bijvoorbeeld over regels rondom hinder en geluidsoverlast, de bluswatervoorziening van nieuwbouw en de bereikbaarheid van een bouwwerk voor hulpdiensten. Lees de nieuwe versie van het Bbl

De meerwaarde van technisch advies

Wetten en regels kunnen een grote invloed hebben op bouw en verbouw en het financiële plaatje. Soms kan een kleine wijziging in het ontwerp al zorgen voor meer consensus met gemeente en omwonenden en daarmee zorgen voor een soepeler bouwproces.

Meer weten over de nieuwe Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving? We delen graag onze kennis tijdens een goed gesprek. Neem contact op, dan drinken we samen een kop koffie.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33