12 maart 2021

Via cloud-verbinding ook tijdens lockdown goed zicht op brandveiligheid

Supertrots zijn we op een fantastisch compliment van onze klant. Jeroen Aarts, opzichter installaties bij Wooninc: “SY-NERGY ondersteunt Wooninc. bij het opstellen en begeleiden van aanbestedingen en contracten. Voor ons onontbeerlijk om de juiste keuzes te kunnen maken. SY-NERGY staat met beide benen in de technische markt, houdt innovaties bij en verkent als onafhankelijke partij met onze doelstellingen voor ogen de markt.”

Jeroen vertelde over de samenwerking met SY-NERGY in een artikel over de cloudoplossing voor brandveiligheid in woonzorgcentra van Wooninc. In het artikel komt ook adviseur Wout Schiffelers aan het woord: “Ik zie de belangstelling voor remote onderhoud en beheer van brandbeveiligingstechnologie toenemen. Ook partijen die eerst kritisch waren, zijn inmiddels om. Je legt hierdoor efficiënt taken en verantwoordelijkheden neer op de plek waar de meeste expertise zit. Uiteraard moet je hierover goede afspraken maken.”

Woonzorgcentra zijn door corona hard getroffen. Hoe borg je brandveiligheid in complexen die eensklaps op slot gaan voor bezoekers? Voor seniorenhuisvester Wooninc. verzorgde Hoppenbrouwers Techniek dit op afstand via de Cerberus Cloud Portal van Siemens. Een innovatieve ontwikkeling met zowel (kosten)technische als maatschappelijke voordelen.

Wooninc. verhuurt als grootste seniorenhuisvester in de metropoolregio Eindhoven veel woonzorgvastgoed aan Vitalis WoonZorg Groep en werkt voor het beheer hiervan samen met technische partners die de verzorgingssector goed begrijpen. “Zorgvastgoed is een bijzondere tak van sport”, zegt Jeroen Aarts, opzichter installaties bij Wooninc. “In onze complexen zijn veel technische installaties met elkaar verweven. Brandveiligheid heeft onze hoogste prioriteit, want het kan mensenlevens redden.”

Digitaal netwerk

Hoppenbrouwers Techniek migreert in drie grote woonzorgcomplexen van Wooninc. de bestaande brandmeldcentrales naar een Cerberus PRO-installatie van Siemens. Eén migratie is al afgerond, de andere zijn in uitvoering. De installaties zijn gekoppeld binnen een digitaal netwerk, waarop ook de Siemens-brandmeldinstallaties in vier andere complexen van Wooninc. zijn aangesloten. Begin 2020 ondertekenden Hoppenbrouwers en Wooninc. een onderhouds- en beheercontract voor de brandmeldinstallaties in negentien complexen. Van corona was toen nog nauwelijks sprake. Zelfs in maart dachten nog velen dat ‘het griepje’ snel voorbij zou zijn. De rest is geschiedenis: naarmate het virus zich steeds verder verspreidde, moesten in de loop van het jaar woonzorgcentra de deuren sluiten. Ook technisch dienstverleners zoals Hoppenbrouwers Techniek kwamen er niet meer in voor het verplichte jaarlijkse onderhoud.

Aarts is blij dat Hoppenbrouwers vroegtijdig en proactief heeft meegedacht over oplossingen. Medio 2020 gingen ze in gesprek met de certificeringsinstanties over de mogelijkheid om via monitoring op afstand toch aan de onderhoudsverplichting te kunnen voldoen. De Cerberus Cloud Portal van Siemens maakt dit mogelijk. Hoppenbrouwers Techniek vindt het een innovatieve oplossing, die in lijn ligt met de eigen bedrijfsfilosofie. “De brandmeldwereld is vrij conventioneel”, verklaart Koen van den Hurk, clusterleider beveiliging bij Hoppenbrouwers. “Dat je iets via internet zou doen, was tot voor enkele jaren onbespreekbaar. Men vertrouwde nu eenmaal niet op internetverbindingen. Toch biedt het veel voordelen. Op basis van data kun je slimmere onderhoudsconcepten ontwikkelen. Storingstechnici kunnen zich beter voorbereiden voor ze op pad gaan. Als ze een storing op afstand kunnen oplossen, hoeven ze vaak niet op pad te gaan. Een kostenbesparing. Je houdt altijd zicht op de status van de installaties, wat er ook gebeurt. Dat heeft corona laten zien. De technologie heeft enorm geholpen om aan de onderhoudsverplichting te voldoen.”

Cloudverbinding ook handig bij migraties

Aarts noemt de ontwikkeling naar digitaal beheer en onderhoud een natuurlijke, noodzakelijke stap. “Onze huurder, de zorgorganisatie, kan hierdoor storingen op afstand laten analyseren en instructies krijgen. Wij denken erover na om al onze brandmeldinstallaties te koppelen met de cloud. We willen dit in de toekomst bij iedere migratie standaard meenemen, ook in onze kleinschaligere woonzorgcomplexen. De klimaatsystemen in deze gebouwen kunnen al op afstand worden beheerd, dus waarom zouden we dat niet ook bij brandmeldinstallaties doen? Juist brandmeldtechnologie is cruciaal voor de veiligheid van de bewoners.” Van den Hurk: “Een cloudverbinding is ook bij migraties handig. Hierdoor kan een deskundige op afstand meekijken met de deskundige op locatie. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de migratie. Wijzelf kunnen hierdoor onze specialisten beter inzetten.”

Taken en verantwoordelijkheden efficiënt verdelen

Adviseur SY-NERGY ondersteunt Wooninc. bij het opstellen en begeleiden van aanbestedingen en contracten. “Voor ons onontbeerlijk om de juiste keuzes te kunnen maken”, zegt Aarts. “SY-NERGY staat met beide benen in de technische markt, houdt innovaties bij en verkent als onafhankelijke partij met onze doelstellingen voor ogen de markt.” Wout Schiffelers, adviseur bij SY-NERGY, ziet de belangstelling voor remote onderhoud en beheer van brandbeveiligingstechnologie toenemen: “Ook partijen die eerst kritisch waren, zijn inmiddels om. Je legt hierdoor efficiënt taken en verantwoordelijkheden neer op de plek waar de meeste expertise zit. Uiteraard moet je hierover goede afspraken maken.”

Naar proactief onderhoud

In het voortraject heeft Hopenbrouwers intensief met Siemens gebrainstormd over de meerwaarde van de cloud. Van den Hurk: “Er is een extra investering nodig, maar die verdien je terug. Siemens heeft ons geholpen langzaam toe te groeien naar deze situatie. Door corona is het in een stroomversnelling gekomen. Ook wij willen onze medewerkers niet blootstellen aan het virus. Dit in combinatie met de klantvoordelen is win-win. Op termijn willen we nog meer informatie uit de installaties halen. Dan kunnen we proactief handelen en storingen voorkomen door patronen te herkennen.”

Sterke samenwerking

Siemens ontsloot in 2019 als eerste leverancier van brandmeldcentrales haar installaties naar de cloud. “Sterk dat Hoppenbrouwers onze Cerberus Cloud Portal nu al up-and-running heeft voor Wooninc.!”, aldus Siemens-accountmanager Patrick van den Heuvel. Dit zegt ook iets over de samenwerking tussen de vier betrokken partijen. Deskundigheid en innovatiezin, openheid en transparantie staan hierin centraal. Van den Hurk: “Binnen de vierhoek zit veel wederzijds vertrouwen en proactiviteit. We toetsen met elkaar wat het beste is voor iedereen.” Aarts: “Kwaliteit staat hoog in het vaandel. We denken met elkaar mee en zijn open en eerlijk naar elkaar toe.” Schiffelers: “Het gaat ook om respect voor elkaars positie en belangen. Maar allereerst om het leveren van goede zorg. Daar draait alles om in een zorgomgeving. Het borgen van de brandveiligheid hoort daarbij.”

Optimalisatie

“Als wij niet op Siemens hadden kunnen vertrouwen, hadden we dit niet kunnen realiseren”,  besluit Van den Hurk. Van den Heuvel vult aan: “Als Siemens werken we volop aan het verder verbeteren van de Cerberus Cloud Portal. In Zwitserland zijn zo’n twintig ontwikkelaars er continu mee bezig. Via een API-koppeling zullen we in de toekomst nog meer informatie uit de installaties kunnen verzamelen. Verder gaan we de portal ontsluiten naar technologie van derden, zodat de eindgebruiker er nog meer aan heeft.”

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33