4 februari 2020

Commissioning van technische installaties: zekerheid op kwaliteit en prestatie

Commissioning gaat over kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van gebouwgebonden installaties. Dankzij commissioning reduceert u faalkosten, kiest u voor een gestructureerd installatieproces en voldoet de installatie aan de afgesproken kwaliteit.

Wat is commissioning?

Bij commissioning ligt de nadruk op de controle van het proces en de uitvoering. Het gaat minder over de techniek en kritische prestaties van een installatie. De commissioner controleert of tekeningen en berekeningen volgens de juiste uitgangspunten zijn opgesteld, of ze op tijd en compleet zijn ingediend. Of dossiers, zoals het opleverdossier, goed en volledig zijn samengesteld. En of het proces en de uitvoering voldoen aan internationale normen, wetgeving, keurmerken en richtlijnen zoals de NEN en milieueisen.

Waarom is commissioning belangrijk?

Commissioning gaat over kwaliteitsborging. Het wordt ingezet als een controlemiddel om problemen in de toekomst te voorkomen en de veiligheid en functionaliteit van een installatie te borgen. Het is daarom niet vrijblijvend. Opdrachtgever, nutsbedrijf en overheid; er zijn meerdere partijen die eisen stellen aan de juiste ingebruikname van een installatie. De commissioner brengt deze eisen exact in beeld en stuurt het proces volgens deze uitgangspunten.

Voordelen van commissioning

Faalkostenreductie, prestatiecontracten en een toenemende interesse van opdrachtgevers voor duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM. Het zijn allemaal redenen om te kiezen voor commissioning. Want dit proces is de basis voor duurzaam beheer van installaties in gebouwen.

Een goede organisatie van het project met een goed commissioning-plan bespaart geld en tijd bij de aanleg van de installatie. Dankzij het gestructureerde proces en goede samenwerking is de installatie direct na oplevering beschikbaar en er is geen of weinig nawerk.

Met commissioning zet u echt een stap verder. Het is de basis voor goed beheer en onderhoud en helpt bij het in stand houden van de goede werking van de installatie. En dat betekent een besparing op de operationele kosten.

Kies een specialist

SY-NERGY is sterk in beheer van onderhoud. Commissioning is een complex gebeuren waarbij verschillende partijen op de bouwplaats een rol spelen. Zeker in gebouwen waar meerdere klimaatinstallaties op elkaar van invloed zijn, is een integrale benadering waarbij we kijken naar het effect voor het hele gebouw erg belangrijk.

Onze adviseurs controleren of de verantwoordelijke partijen voldoen aan de uitgangspunten van het project. Op basis van gebouwgrootte, complexiteit van de installaties en eventuele risico’s werken wij het commissioning-plan uit voordat de werkzaamheden starten. Vervolgens voeren we onafhankelijke inspecties, controles en tests uit tijdens het hele realisatieproces van de installatie. Tenslotte begeleiden we de overdracht en nazorg.

Meer zekerheid, duurzame installaties

SY-NERGY is specialist in het beheer van onderhoud. We begeleiden kleine en grote installatieprojecten van ontwerp tot beheer en leggen daarbij de focus op het proces. Benieuwd hoe u met commissioning zorgt voor een stevige basis voor (minder) onderhoud en een duurzame installatie? Neem contact op.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33