19 mei 2020

Corona adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie, toiletten en drinkwater

Vanaf 11 mei zijn de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Het is belangrijk dat de gebouwen klaar zijn voor het 1,5 meter beleid en een goede hygiëne. Dat betekent extra aandacht voor goed ventileren, goed functionerende riolering, veilig drinkwater en legionellapreventie.

Ventilatie is essentieel

We weten dat de hoofdmoot van de besmettingen met het coronavirus via direct contact of via de lucht plaatsvindt. De Europese vakorganisatie voor ventilatie en verwarming stelt dat in slecht geventileerde ruimten het besmettingsgevaar voor Covid-19 niet uit te sluiten valt.

Praktische adviezen voor ventilatie

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven we een aantal praktische adviezen:

  • Controleer of de ventilatie van klaslokalen in orde is. Laat mechanische systemen controleren door je installateur.
  • Zorg ervoor dat natuurlijke ventilatievoorzieningen zoals ramen en roosters optimaal gebruikt worden.
  • Voorzie de lokalen bij voorkeur van een CO2-meter met stoplichtindicator, zodat duidelijk is wanneer extra ramen geopend moeten worden.
  • Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximum ventileren overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
  • Verhelp storingen, waardoor ventilatie uitvalt, zo snel mogelijk.

Legionella gevaar

Een ander aandachtspunt is legionella. Tappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt. Ook kunnen de watersloten van onder andere wastafels en schrobputjes droog staan, waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Het advies is om de tappunten goed te spoelen en watersloten te vullen met water.

Ook een goede toilethygiëne helpt om overdracht van infecties te beperken. Naast handen wassen (met zeep) adviseren we om, als het kan, door te spoelen met gesloten toiletdeksels.

Vraagbaak voor gebouwbeheerders en adviseurs

Uiteraard staan we in deze tijd ook klaar voor organisaties die nog geen klant zijn bij SY-NERGY. Bent u een gebouwbeheerder of adviseur en loopt u tegen praktijkproblemen aan op dit gebied? Stel uw vraag dan aan één van onze adviseurs.

Bron en beeld: Techniek Nederland

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33