29 juni 2021

Duurzame huisvesting voor grote mbo-onderwijsinstelling

Duurzame huisvesting voor een grote mbo-onderwijsinstelling als het Summa College in Eindhoven vraagt tijd, energie en inzet van alle betrokkenen. Daarom is het fantastisch als alles samenkomt in een succesvolle oplevering van het Duurzaamheidsplan Huisvesting.

Duurzaamheidsprofiel

Toekomstige wensen zijn uitgangspunt voor de stappen die we vandaag moeten zetten. Stap 1 zijn interviews met sleutelfiguren. Zo brengen onze adviseurs Wout en Ferdi de duurzame ambitie van onze opdrachtgever in kaart. Dit duurzaamheidsprofiel is ontzettend waardevol. Want samen met diepgaande scans en analyses vertelt het de huidige realiteit.

Wout: Vooral het bepalen van de duurzaamheidsambitie op het gebied van gezondheid en energieverbruik per gebouw is belangrijk in de eerste fase. De informatie daarvoor halen we op via de interviews. Samen met diepgaande scans en analyses vertelt het de huidige realiteit.

Huisvestingsanalyse

Vervolgens is een goed beeld van de huidige realiteit cruciaal. De volgende stap: een huisvestigingsanalyse en knelpuntenanalyse. We brengen exact in kaart waar de vraag van de organisatie verschilt van het aanbod qua huisvesting.

Ferdi: “Via gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie halen we de ambitie voor de toekomst op. Daarnaast kijken we naar de huidige huisvesting: Hoe staat deze ervoor op het gebied van duurzaamheid? Zo brengen we de match tussen vraag en aanbod duidelijk in beeld.“

“Aan de hand van scenario’s toon ik de mogelijkheden om in een bepaald tijdsbestek te voldoen aan zowel de ambitie als wet- en regelgeving. Het is mooi om te zien dat alle partijen daar aan bijdragen. Want naast noodzaak, biedt verduurzamen vooral kansen.”

Duurzame scenario’s

Het is fantastisch als je de waardevolle mening van sleutelfiguren en een uitgebreide huisvestigingsanalyse kunt samenbrengen in meerdere duurzame scenario’s. Zo maken we concreet welke stappen er te nemen zijn om de gewenste duurzame huisvesting te bereiken.  

Het is belangrijk om vanuit het gewenste toekomstbeeld terug te redeneren naar het heden. Samen met de organisatie denken we na over de beste duurzaamheidsscenario’s. We verfijnen, stellen bij en denken na over creatieve ideeën en oplossingen. Want alleen als een scenario écht past, kun je het vertalen naar een breed gedragen visie op de toekomst van huisvesting.

Ferdi: “Door continu samen met alle betrokkenen de voortgang van het project te bespreken, alle nodige informatie te delen, tussentijds de resultaten inzichtelijk te maken en bij te sturen waar nodig, maken we concrete plannen tot 2030 mogelijk.”

“Dankzij onze scenario’s voor een periode van 10 jaar helpen we organisaties op weg naar de afgesproken mijlpalen voor een duurzame bedrijfsvoering.”

Handboek

Alles komt samen in een Handboek: de succesfactoren, het vertrekpunt, de duurzaamheidsambitie en meerdere duurzame scenario’s met concrete oplossingen. En als alle neuzen nog steeds dezelfde kant op staan, werken we aan een Beslisboom. Zo maken we het eenvoudig om de gebouwen te toetsen aan het vastgestelde duurzaamheidsprofiel.

Wout: “Het resultaat van de gezamenlijke input voor duurzaamheid is het Handboek waarmee de organisatie de komende 10 jaar vooruit kan in de energietransitie. Het is een handvat met concrete stappen om energie te besparen, CO2 te verminderen en een gezondere leefomgeving te creëren.”

Duurzaamheidsplan Huisvesting

Aanscherpen en bijstellen is een continu proces. Zo komen we tot één breed gedragen duurzaamheidsscenario. Dit scenario werken we uit in het definitieve Duurzaamheidsplan Huisvesting. Dat plan dragen we zorgvuldig over aan het dagelijkse beheer van de gebouwen.

Meer weten over Duurzame huisvesting en een Duurzaamheidsplan voor jouw organisatie? Neem contact op voor een goed gesprek.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33