25 februari 2022

Nieuw: Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Gaat u verbouwen, renoveren of uitbreiden? Let dan op de ‘Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende Renovatie’ van het RVO. Want renoveert u een woning of een gebouw? Dan bent u per 1 februari 2022 verplicht een minimumwaarde hernieuwbare energie (HE) toe te passen.

Wanneer geldt deze eis?

Deze verplichting geldt als:

  • het een ingrijpende renovatie is en
  • u een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling plaatst, deels vernieuwt, verandert of vergroot.

Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert en deze verandering op de integrale gebouwschil wordt uitgevoerd (volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014). Denk aan het openleggen en volledig vernieuwen van het dak en de gevel.

Mocht dit van toepassing zijn dan moet worden voldaan aan de minimale eis van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen, een warmtepomp of zonneboiler. U kunt de vereiste minimumwaarde HE bepalen met behulp van de rekentool.

De eis in de praktijk

Om het werken met de eis in de praktijk te vereenvoudigen, is een leidraad opgesteld. In de leidraad zijn twee stappenplannen opgenomen.

Via het eerste stappenplan krijgt u antwoord op de vraag of er een eis gesteld wordt aan de minimumwaarde hernieuwbare energie. Na het doorlopen van het tweede stappenplan blijkt of:

• er wordt voldaan aan de eis die gesteld wordt aan de minimumwaarde hernieuwbare energie

• er sprake is van een uitzondering op de eis aan de minimumwaarde hernieuwbare energie

• er maatregelen nodig zijn om aan de eis te voldoen.

Daarnaast worden de uitzonderingssituaties nader toegelicht waarbij de leidraad fungeert als aangewezen middel om aan te tonen of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Ten slotte worden veelvoorkomende situaties nader uitgelegd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

Bekijk de ‘Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende Renovatie’ van het RVO.

Toelichting begrippen

De gebouwschil is de grens tussen de binnenzijde van een gebouw of woning en de buitenwereld. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak.

Hernieuwbare energie (HE) noemen we ook wel duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hiervoor zijn verschillende technieken te gebruiken, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wettelijke kaders én maatwerkoplossingen bij ingrijpende renovaties en het veranderen van de installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling? Neem direct contact op met Ferdi de Nooij of stuur een bericht

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33