12 januari 2022

VvE’s staan voor lastige keuze met meer elektrische auto’s in de garage

Geschreven op basis van een artikel op NOS nieuws, auteur: Petra Steenhoff.

‘Brandgevaar van elektrische auto’s is een toenemende zorg voor Verenigingen van Eigenaren. Sommige VvE’s hebben daarom uit voorzorg het parkeren van elektrische auto’s in parkeergarages onder wooncomplexen verboden.’ Daarmee opent een recent artikel op NOS nieuws.

In het artikel komt Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aan het woord. Het laden van elektrische voertuigen is volgens hem een extra risicofactor. Daarom kan hij zich goed voorstellen dat VvE’s uit voorzorg deze keuze maken.

Directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang vertelt aan de NOS dat de VvE’s voor een lastige keuze staan. Want ook al is het aantal branden in elektrische auto’s zeer laag, het neemt de ongerustheid bij VvE’s niet weg.

Aan de andere kant is het weren van elektrische auto’s uit garages door VvE’s juridisch niet mogelijk. ‘Het is in strijd met de woonakte. Daarin staat dat je een parkeerplek hebt waar je een motorvoertuig mag stallen en daar voldoet een elektrische auto gewoon aan.’

Ron van Bree, adviseur brandveiligheid en security bij SY-NERGY: ‘Een brand in een parkeergarage is altijd lastig te blussen. Zeker als het om een elektrische auto gaat, omdat zo’n brand meestal alleen gestopt kan worden door het onderdompelen van de auto. En hoe langer de brand duurt, hoe meer risico er ontstaat voor de constructie van zowel de parkeergarage als het gebouw erboven.’

‘Gelukkig blijkt uit cijfers dat brand in elektrische auto’s nauwelijks gebeurt. In 2021 werden er 4.753 autobranden geregistreerd. Slechts 56 daarvan waren branden van elektrische voertuigen. Dat is 1,3% van het totaal, terwijl inmiddels 4% van het totale wagenpark elektrisch aangedreven wordt volgens het IFV.’

Komst van de notificatieregeling

Ron van Bree (SY-NERGY): ‘Los van de elektrische auto’s, speelt het dilemma van de laadpalen. Zoals het er nu voor staat, voert de overheid in 2023 de ‘notificatieregeling’ in. Een eigenaar van een elektrische auto hoeft dan alleen een melding bij de VvE te doen dat hij of zij een laadpaal laat aanleggen in de parkeergarage.’

Hij sluit zich aan bij de mening die Nils Rosmuller (IFV) en Kees Oomen (Stichting VvE Belang) in het artikel ventileren. Zij vinden de notificatieregeling een slecht idee. Nils Rosmuller: ‘Ten eerste omdat je hierdoor de VvE-besluitvormingsstructuur buitenspel zet. Ten tweede omdat er voor het veilig laden van elektrische voertuigen in parkeergarages extra maatregelen nodig zijn die soms door het collectief van een VvE moeten worden genomen.’

‘Zo moeten laadpalen beveiligd zijn tegen aanrijdingen, is de aanwezigheid van een centrale knop gewenst waarmee ze allemaal in een keer kunnen worden uitgezet en is er bij voorkeur een detectiesysteem om eventuele brand snel te ontdekken.’ Kees Oomen vult aan: ‘En als er bijvoorbeeld een bouwkundige aanpassing nodig is in verband met de brandveiligheid, is die dan ook voor de rekening van de aanvrager van de laadpaal?’

Denken in oplossingen op de korte en lange termijn

Ron van Bree (SY-NERGY): ‘Dit is een goed voorbeeld van een ontwikkeling die vooruitloopt op wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om enerzijds te denken in maatwerkoplossingen om de veiligheid te borgen. Denk aan een aanpassing in de blusinstallatie, een bouwkundige aanpassing, het ‘verhuizen ’van parkeerplaatsen en in het uiterste geval een verbod op het parkeren van elektrische auto’s in die betreffende parkeergarage.

‘Anderzijds moeten we door innovatie in techniek parkeren van elektrische auto’s en het installeren van laadpalen in parkeergarages ‘gewoon’ mogelijk maken.’

Volgens Kees Oomen (Stichting VvE Belang) is er al een vrij eenvoudige oplossing. ‘Brand in een elektrische auto kondigt zich aan. Voordat er brand ontstaat, raakt de accu verhit. Dat is een chemisch proces dat vanzelf gaat. Als we zorgen dat we die hitte detecteren, bijvoorbeeld met een hittestrip, kan de auto uit de parkeergarage worden gehaald voor er brand ontstaat.‘

Nils Rosmuller (IFV) verwacht niet dat elektrische auto’s in de toekomst nergens meer welkom zullen zijn in parkeergarages. ‘Parkeren en laden is een ander verhaal, maar ook daar kun je maatregelen voor nemen.

Maatwerkoplossingen

Er is een wijziging van het bouwbesluit in voorbereiding waarin maatregelen zijn opgenomen om de brandveiligheid van nieuw te bouwen parkeergarages te verhogen.

Ron van Bree: ‘Gezien de ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen, is het niet haalbaar om elektrische auto’s uit parkeergarages te verbannen. Zoals ik al aangaf, is het belangrijk om tot maatwerk oplossingen te komen. In ieder geval totdat de wet- en regelgeving betere kaders geeft.’

Wettelijke kaders

‘Het klopt dat de notificatieregeling zo’n wettelijk kader is, maar onze ervaring leert dat je meer bereikt in samenspraak met de verhuurder en huurders. Op het moment dat wij de situatie onderzoeken, verschillende opties voorleggen en een duidelijk advies geven, zijn mensen prima in staat om veilige keuzes te maken.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wettelijke kaders én maatwerkoplossingen voor elektrische auto’s in parkeergarages? Neem direct contact op met Ron van Bree of stuur een bericht.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33