19 mei 2021

Elektrotechnische veiligheid: hoe ga je ermee om en wie is verantwoordelijk? 

Het Handboek Elektrotechnische Veiligheid geeft duidelijkheid

Van een wandcontactdoos die van de muur wordt gestoten, tot stroomuitval en het vervangen van verlichting; in het Handboek Elektrotechnische Veiligheid staat exact omschreven hoe u ermee omgaat en wie er verantwoordelijk is.

Adviseur Wout Schiffelers leverde het afgelopen jaar diverse complete handboeken op aan onder andere de provincie Noord-Brabant, Wooninc., VISTA college en gemeente Nieuwegein. “Het is gaaf om hiermee bezig te zijn. Dankzij het Handboek krijgen procedures de juiste aandacht, voorkomen we dat er iets gebeurt en ligt de juiste nadruk op veiligheid.”

Doel van het Handboek Elektrotechnische Veiligheid

Elektriciteit is een betrouwbaar en relatief veilig middel om energie te transporteren. Toch is het gebruik van elektriciteit niet zonder risico’s, zoals elektrocutie, brand en explosie. Doel van het Handboek Elektrotechnische Veiligheid is dat er een duidelijk kader vastligt rondom het werken met elektriciteit

“Door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nauwkeurig vast te leggen, ontstaat een solide basis voor veilig werken met elektriciteit. Daarnaast tonen de provincie Noord-Brabant, Wooninc., VISTA college en gemeente Nieuwegein als werkgever en beheerder aan hoe zij zaken op dit gebied geregeld hebben en aan wettelijke verplichtingen voldoen.” 

“Naast het schrijven van het elektrotechnisch veiligheidshandboek helpen we om het veiligheidsbeleid te laten landen in de organisatie. Bijvoorbeeld door instructies te geven aan alle VOP’ers (Voldoende Onderricht Persoon) en te ondersteunen bij het officieel aanwijzen van de installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke en VOP’ers.”

Veilig en gezond werken

Eén van die wettelijke verplichtingen is de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers te zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van welzijn bij de arbeid. Wout: “De Arbowet en het Arbobesluit kennen alleen algemeen geformuleerde doelbepalingen op het gebied van de elektrische veiligheid. Voor een concrete invulling gebruiken we uitvoeringsnormen (NEN-normen).”

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Deze norm heeft betrekking op het ontwerp en de aanleg van elektrische installaties.

NEN 1041 regelt dit bij hoogspanningsinstallaties. In het Bouwbesluit 2012 wordt expliciet naar deze normen verwezen.

NEN 3140 is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. NEN 3140 heeft betrekking op het (veilig) gebruik, het onderhoud, de inspectie en het beheer en geeft een praktische invulling aan de artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit.

NEN 3840 regelt dit bij hoogspanningsinstallaties.

Wie is verantwoordelijk?

Op grond van de Arbowet is de hoogste functionaris binnen een organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. “Omdat de werkgever meestal zelf niet elektrotechnisch deskundig is, zal hij/zij deze zorg en verantwoordelijkheid op gebied van elektrische veiligheid delegeren aan iemand die de benodigde deskundigheid heeft: de installatieverantwoordelijke.”

Meer weten over het Handboek Elektrotechnische Veiligheid, de meerwaarde van veilig en gezond werken volgens een vastgesteld kader of hulp bij het kenbaar maken van de procedures voor elektrotechnische veiligheid? Neem contact op met Wout Schiffelers.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33