7 juni 2024

GACS: de nieuwe versie van het Gebouw Beheersysteem?

En waarom je zou overstappen naar een Gebouw Automatisering en Controle Systeem?

Een Gebouw Beheers systeem (GBS) communiceert met je systemen, bijvoorbeeld voor verwarming, koeling, frisse lucht, verlichting en zonwering. Daarbij ligt de focus vooral op comfort en veiligheid.

Dankzij wet- en regelgeving gaat er steeds meer aandacht naar het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen. Daarbij is inzicht in je energieverbruik en energiemanagement cruciaal. Daarom stelt de EPBD III dat vanaf 2026 gebouwen met bepaalde installaties moeten voldoen aan GACS-eisen.

Wat is een GACS?

GACS staat voor Gebouw Automatisering en Controle Systeem. Dit systeem heeft dezelfde functies als een GBS. Maar kan daarnaast ook het energieverbruik en de energie efficiëntie van je gebouw vaststellen en beïnvloeden.

Wout Schiffelers, adviseur SY-NERGY: “Met alle ontwikkelingen van de laatste jaren, is het logisch dat ook de eisen die we stellen aan het energieverbruik van gebouwen veranderen.”

Het verschil tussen GBS en GACS

In tegenstelling tot een Gebouw Beheer Systeem, heeft een Gebouw Automatisering en Controle Systeem:

. Managementfuncties om het energieverbruik en de energie-efficiëntie van een gebouw te monitoren, analyseren en beïnvloeden.
. Het systeem verbetert de communicatie tussen technische installaties en verzamelt data over het binnenklimaat en energiegebruik.
. Met een GACS voldoe je aan de wettelijke verplichting zoals die staat in de EPBDIII.
. Een GACS ondersteunt om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

De meerwaarde van een GACS voor maatschappelijk vastgoed

Het allerbelangrijkste voordeel – en de reden van de verplichte overstap in 2026 – is dat een Gebouw Automatisering en Controle Systeem helpt bij het verminderen van de energievraag en het verbeteren van de energie-inzet. Door het energiegebruik uitgebreid te monitoren en optimaliseren, kunnen de kosten worden verlaagd met potentiële besparingen van 20-40%.

Een tweede (kosten)voordeel is dat een GACS dankzij verbeterde communicatie en databeheer actief bijdraagt aan het verhogen van de betrouwbaarheid en efficiëntie in gebouwen. Hiermee worden ook het regeltechnisch onderhoud en keuringen tot een minimum beperkt. Het GACS genereert inspecties en rapportages die adviseren over maatregelen om aan de energie-efficiëntie eisen te voldoen.

Een derde voordeel is dat een GACS is dat de verzamelde data geïnterpreteerd wordt door het systeem. GACS kan vervolgens het energieverbruik van het gebouw beïnvloeden. GACS biedt daarmee geavanceerde managementfuncties voor energieverbruik en -efficiëntie, die verder gaan dan de traditionele regel-, stuur- en beheerfuncties van een GBS.

Tot slot ondersteunt een GACS actief bij het behalen van eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is positief voor het imago van je organisatie. Ook weet je zeker dat je met een GACS voldoet aan komende wetgeving, zoals staat in de EPBDIII-richtlijn.

En hoe zit het met de investering?

Wout: “Het implementeren van een GACS vraagt om een goede voorbereiding. Met het oog op 2026 is ons advies om daarom nu al te starten. Zo is het mogelijk om een zo natuurlijk moment te kiezen voor de overstap. Daarnaast is er voldoende tijd om eventuele subsidies aan te vragen.”

De Rijksoverheid biedt bijvoorbeeld subsidie voor de aankoop van duurzame installaties om de CO2-uitstoot te verminderen en de overgang naar duurzame energie te ondersteunen. Daarnaast stimuleert de overheid de productie van groen gas met subsidies voor ondernemers via de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Meer weten over een Gebouw Automatisering en Controle Systeem?

Wout: “Verduurzamen gaat niet over 1-op-1 vervangen van losse installaties of onderdelen. We geven advies over kansrijke verduurzamingsscenario’s. Ook helpen we bij de keuze voor de beste strategie om jouw vastgoed te verduurzamen. Daarbij werken we altijd vanuit een integrale aanpak.”

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33