28 januari 2021

Het belang van een Scope 10 inspectie

Steeds vaker horen we van klanten dat hun verzekeraar een Scope 10 inspectie eist. In sommige situaties verhoogt de verzekeraar de premie tot wel 60% als er geen inspectie is uitgevoerd.

Wat is een Scope 10 inspectie?

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. De bestaande veiligheidsinspecties gaven onvoldoende richtlijnen om de risico’s van elektrisch materieel vast te stellen.

Daarom is er een aanvullende SCIOS Scope 10 inspectie ontwikkeld in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS* en de verzekeringsbranche. De inspectie is gebaseerd op de NTA 8220 en richt zich op de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico.

Een Scope 10 inspectie is een brandveiligheidsinspectie van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen. De inspectie is gestandaardiseerd op basis van de NTA 8220. Deze norm beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau.

Wat is de meerwaarde?

Verzekeraars leggen vast dat u elektrische installaties regelmatig inspecteert conform de normen. Die normen zijn vooral gericht op het beheer van de elektrische installatie en het voorkomen van letsel bij gebruikers (NEN 1010 en NEN 3140). De regels tegen brandgevaar worden echter onvoldoende omschreven. Daarom eisen steeds meer verzekeraars een SCIOS Scope 10 inspectie.

Los van de eis vanuit verzekeraars en de kosten van de premies, heeft een Scope 10 inspectie meer voordelen. Het is een preventieve inspectie die daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de continue (brand)veiligheid binnen uw bedrijf. Er is meer zekerheid over een veilige werking van het elektrisch materieel en daarmee voorkomt u mogelijke (brand)schade.

De Scope 10 inspectie wordt vanuit de Nederlandse wetgeving niet verplicht. De inspectie is juist vanuit de werkvloer en op basis van vakkennis ontwikkeld om een belangrijk hiaat op het gebied van brandveiligheid in te vullen.

Hoe verloopt een Scope 10 inspectie?

Het herkennen van potentiële brandrisico’s vraagt specifieke kennis en expertise. Daarom adviseren wij aan de voorkant over het nut en de meerwaarde van een Scope 10 inspectie.

De duur van een SCIOS Scope 10 inspectie is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de functie van het gebouw, het totale vloeroppervlak en het aantal verdeelrichtingen. De (gecertificeerde) inspecteur voert metingen en controles uit die hij verwerkt in een heldere rapportage. Natuurlijk vindt u in deze rapportage ook aanbevelingen en concrete handvaten voor de praktijk.

Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij moet adviseren. Elke Scope 10 inspectie wordt afgemeld in het portaal met daarbij het resultaat van de inspectie vermeld en eventuele constateringen. Na het oplossen van de constateringen wordt de herinspectie of herstelverklaring toegevoegd.

Wij monitoren het gehele proces van de Scope 10 inspectie. Omdat we de gebruikers, installaties en gebouwen kennen, denken we actief mee over de constateringen en de maatregelen die genomen moeten worden. Ons vizier is daarbij altijd gericht op de best passende oplossing, voor de korte én lange termijn, zowel op het gebied van kosten, kwaliteit, comfort en duurzaamheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een Scope 10 inspectie? Neem contact op met onze adviseur Wout Schiffelers.

*Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en Scope 10, zoals deze inspectiemethode heet.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33