5 juli 2022

Het belang van risicomanagement bij onderhoudscontracten

‘Optimaal werkende installaties. Besparen op exploitatiekosten. Planmatig onderhoud dat perfect aansluit op het onderhoudsproces. En vooral: samenwerken! Dat zijn onze uitgangspunten voor slim contractmanagement.’ 

Carl Migchels is directeur van SY-NERGY. We stellen hem een aantal vragen over de unieke SY-NERGY aanpak.

Contractmanagement is een belangrijk deel van jullie dienstverlening. Waarin onderscheiden jullie je van anderen?

‘Met contractmanagement maken we de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk en meetbaar. Bij de start van het contract stel je bijvoorbeeld kpi’s op die je gedurende de looptijd monitort en bijstelt.’    

‘Voor ons gaat contractmanagement een stap verder. We zetten sterk in op succesvol samenwerken met alle partners. Natuurlijk gaan we een pittig gesprek niet uit de weg. Aan de andere kant: als je werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardige betrokkenheid, is het niet nodig om elke strijd aan te gaan.’

‘Daarvoor gebruiken we onze geleerde lessen bij andere opdrachten en in andere branches. We werken vaak voor woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs en maatschappelijk vastgoed. De opdrachten in deze branches en vooral de uitvoering van de opdrachten in deze branches heeft veel raakvlakken. Zo heb je hier altijd te maken met intensieve primaire processen die natuurlijk voorrang krijgen.’

Wat is het belang van betrokkenheid?

‘Van marktbenadering tot uitvoering: alle stappen hebben samenhang. Als je start met een heldere uitvraag en een duidelijke werkomschrijving, is de kans dat je in de uitvoering krijgt wat je wil een heel stuk groter.’

‘Daarnaast is de kans dat er geschillen ontstaan juist veel kleiner omdat alle partners die betrokkenheid voelen. We sturen op eigen verantwoordelijkheid en op gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daardoor is het makkelijker om elkaar aan te spreken op verwachtingen. Zo kom je bij de kern van echt teamwork.’

Hoe past risicomanagement in dit plaatje?

‘Risicobeheersing is een continu proces. Een verbindend element tussen alle stappen en op alle niveaus. In een tijd waarin projecten groter en complexer worden, groeit het belang van risicobeheersing. Dat staat voor mij overigens absoluut niet gelijk aan het verleggen van risico’s naar de opdrachtnemer.’

‘Niemand is er namelijk bij gebaat als risico’s onvoldoende in kaart worden gebracht, als een opdrachtnemer vastloopt of er schade ontstaat. Zo zetten we elkaar binnen het team regelmatig even op scherp met de inside joke: Je moet ook niet nadenken, maar voordenken.’

Een goed gesprek

Meer weten over het belang van risicomanagement bij onderhoudscontracten, de unieke SY-NERGY aanpak of werken bij SY-NERGY (we zoeken bijvoorbeeld een adviseur E-installaties ????). Neem contact op voor een goed gesprek.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33