22 september 2023

De keerzijde van een lege ISDE-subsidiepot

De ISDE-subsidiepot raakt snel leeg. Van januari tot augustus dit jaar is maar liefst 87 procent van het subsidiebudget van de ISDE-regeling al vergeven: 306,4 van de beschikbare 350 miljoen euro. 

Als het huidige aanvraagtempo behouden wordt, gaat de teller eind 2023 ruim over de 350 heen en komen we uit op een tekort van meer dan 100 miljoen euro.

Elk nadeel heeft z’n voordeel

Natuurlijk is een (dreigend) tekort allesbehalve goed nieuws. Dit was echter vorig jaar ook het geval. Om toch aan alle aanvragen te voldoen, werd het budget toen tot tweemaal toe opgehoogd. Op dit moment zijn er nog geen berichten over extra budget voor 2023. Toch hebben we goede hoop dat demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten binnenkort met een voorstel komt.

En het voordeel? Kijk eens naar die cijfers! Het is toch fantastisch dat zoveel particulieren en bedrijven de stap zetten naar duurzame energie en energiebesparing. Jarenlang sudderden de aanvragen voor subsidie op een veel lager pitje. Twijfel en onzekerheid voerden de boventoon. En dat zorgde voor terughoudendheid bij (zakelijke) gebruikers.

Dus naast een dreigend subsidietekort, geven deze cijfers ook aan dat de wind gedraaid is. Er wordt meer geïnvesteerd in zonneboilers, hybride warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op het warmtenet, zonnepanelen en zelfs kleinschalige windturbines. In de maanden januari – augustus zijn er 164.452 aanvragen ingediend voor 238.349 maatregelen.

De ISDE in het kort

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame maatregelen in je bedrijfspand of woning.

  • De regeling geldt alleen voor bestaande bouw.
  • Zakelijke gebruikers moeten eerst de subsidie aanvragen en dan het apparaat installeren.
  • Aanvragen worden door de RVO op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
  • Na goedkeuring heb je 24 maanden om het project te realiseren.

De meerwaarde van de ISDE bij een technisch advies

Subsidies kunnen een grote invloed hebben op het totale kostenplaatje en daarmee op het beoordelen van de financiële haalbaarheid. Zeker bij duurzame energieprojecten, waar subsidies helpen om de hogere investeringskosten te dempen en de terugverdientijd te verkorten.

Daarnaast kunnen sommige subsidies voorwaarden stellen aan het technisch ontwerp. Soms kan een kleine wijziging in de installatie of in de volgorde van maatregelen al zorgen voor een hoger subsidiebedrag.

We delen graag onze kennis tijdens een goed gesprek. Neem contact op, dan drinken we samen een kop koffie.

Cijfers: rvo.nl

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33