21 mei 2023

De meerwaarde van jaarlijks het MJOP bijstellen

Met een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) bewaakt u de conditie van een gebouw of installatie. Zo houdt u grip op de financiΓ«le begroting en de planning van uw preventief onderhoud. Een MJOP helpt ook bij de keuze voor duurzame maatregelen.

Om een MJOP optimaal te benutten, is het belangrijk dat het plan up-to-date blijft. We stellen onze adviseur Ferdi de Nooij een aantal vragen. Hij helpt het Summa College met de jaarlijkse update van hun MJOP.

Wat was de vraag?

‘Vanuit het vastgoedbeleid heeft het Summa College een aantal tools om de kosten voor het vastgoed inzichtelijk te maken. We voeren jaarlijks inspecties uit om de onderhoudsstaat vast te stellen. Op basis van deze gegevens en het mutatiebeheer (vervangingen en vernieuwingen) wordt ieder jaar het MJOP per locatie bijgewerkt.’

Wat is de aanpak?

‘Op basis van de gegevens uit de inspectie en de overzichten met mutaties, werken we het MJOP bij. Hierbij worden de nieuwe installaties in het MJOP gezet en installaties die vervangen zijn, verwijderd.’

‘Ook geven we op basis van (nieuw) beleid en onderhoudsniveau advies over verschuivingen in het MJOP. Elementen die nog goed zijn, verplaatsen we naar achteren en elementen die sneller degraderen, worden naar voren gehaald. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met het Summa College.’

Waarom is het belangrijk om te schuiven in het MJOP?

‘Om te voldoen aan het beleid is het nodig om wijzigingen en aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld het MJOP en de elementendatabase. Want er zijn zoveel aspecten aan een gebouw verbonden en met al die aspecten moeten we rekening houden.’

‘Een verouderd of niet compleet overzicht resulteert in (onvoorziene) meerkosten. Terwijl een up-to-date overzicht resulteert in inzicht en overzicht in de kosten en de juiste reserveringen voor toekomstige uitgaven.’

Hoe kan SY-NERGY helpen?

‘Met het oog op kosten en duurzaamheid, adviseren wij een jaarlijkse update van het MJOP. Wij zorgen voor de juiste (her-)inspecties, conditiemetingen en geven gericht advies. In overleg komen we tot de juiste verbeteringen. Zo houden we samen uw MJOP actueel!’

Meer weten over het MJOP?

Wilt u meer weten over het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) of een jaarlijkse update daarvan? Neem direct contact op met Ferdi de Nooij of stuur een bericht.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33