4 juni 2021

Is de regelgeving legionellapreventie in leidingwater verouderd?

Het huidige beleid voor legionellapreventie is gebaseerd op wetenschappelijke aannames uit het begin van deze eeuw. Er is nu veel meer kennis over de omstandigheden waaronder legionella groeit of niet groeit, welke legionellasoorten gevaarlijk zijn voor ons en hoe legionella het beste bestreden en voorkomen kan worden.

In hoeverre is de Regeling legionellapreventie in Nederland nog in lijn met de huidige kennis en ervaring. Is het belangrijk om de regelgeving voor legionellapreventie in leidingwater te verbeteren?

Legionellabeheersing

Adviseur Pascal Snellen is onze specialist op het gebied van legionellabeheersing. Hij helpt organisaties verder met techniek én procedures en kent alle ins en outs rondom legionellapreventie.

“Het is belangrijk dat we onze huidige kennis en ervaring gebruiken om de Regeling legionellapreventie steeds beter te maken. Daarom verschijnt er in oktober 2021 een nieuwe versie.”

“Eén van de aanpassingen is dat zorgwoningen en aanleunwoningen, die onderdeel uitmaken van een zorgcomplex, in dezelfde categorie als het zorgcomplex vallen met betrekking tot verplichte monsteropnames en het aantal opnames. Een positieve stap om deze kwetsbare doelgroep beter te beschermen tegen legionella.”  

Legionella in leidingwater

Het huidige wetgevend kader borduurt nog altijd voort op inzichten uit 2000. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom laten onderzoeken welke voorschriften over legionella in leidingwater zouden moeten worden aangepast aan de huidige wetenschappelijke inzichten, en op welke wijze.

De onderwerpen die genoemd worden zijn: thermisch beheer, het effect van spoelen, de invloed van materiaalgebruik, legionellasoorten, de 1-literregel en de risicokwalificatietabel. Wanneer het merendeel van de adviezen uit het onderzoek wordt overgenomen, zal dat een grote impact hebben op de praktijk van legionellapreventie.

Advies over legionellabeheersing

Pascal: “In onze adviezen aan klanten houden wij al rekening met de nieuwe kennis en ervaring op het gebied van legionellabeheersing en de veranderde risico’s.”

“We adviseren bijvoorbeeld om zoveel mogelijk gebruik te maken van koperen leidingen in plaats van kunststof. Ook adviseren wij opdrachtgevers om bij nieuwbouw de tekeningen van de koud- en warmwaterinstallaties te laten controleren op leidingaanleg, voordat er gestart wordt met de bouw. En bij vervanging van bijvoorbeeld thermostatische kranen kijken we naar betere alternatieven.”  

Kennis over legionella

Legionella kan ontstaan wanneer water langere tijd stilstaat in koud waterleidingen en opwarmt. Voor zorgcentra gelden strengere regels voor legionellapreventie. Onze adviseurs helpen met beheersmaatregelen op het gebied van techniek én procedures. Ook het uitvoeren van deze maatregelen op de juiste manier kunnen we op ons nemen.

Meer weten over de juiste aanpak van legionellabeheersing voor uw organisatie? Neem contact op met Pascal.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33