21 mei 2023

De meerwaarde van een NEN2767 inspectie

De NEN2767 betekent dat we de technische staat van gebouwen inzichtelijk maken. We meten de status van een gebouw, gebouwdeel of installatie volgens een vastgelegde meet- en registreermethode (een conditiemeting).

De technische staat van alle bouw- en installatieonderdelen wordt uitgedrukt in een conditiescore van 1 t/m 6. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouwkwaliteit, conditiescore 6 is hoognodig aan vervanging toe, conditiescore 2 of 3 zijn over het algemeen acceptabel, en bij conditiescore 4 of 5 dient er meestal actie te worden ondernomen om het element weer terug te brengen naar de gewenste conditie. 

Corrosie op een koelmachine.
Corrosie is een ernstig gebrek met verregaande gevolgen voor de installatie als er niets aan wordt gedaan.

Wanneer een NEN2767 inspectie?

Er zijn meerdere redenen waarom je een NEN2767 inspectie laat uitvoeren. De meest voorkomende is vanuit contractuele verplichtingen. Maar ook als je de staat van het onderhoud uniform inzichtelijk wil maken, is de NEN2767 een prima inspectie om je gebouw en de verschillende gebouwonderdelen te beoordelen.

Het helpt je om gemakkelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende onderhoudstoestanden. Daarnaast kun je alle informatie gebruiken als input voor het Meerjarenonderhoudsplan(MJOP). Of om te beoordelen of bepaalde KPI’s in contracten zijn gehaald.

Ook bij verkoop of koop van een gebouw kun je kiezen voor een NEN2767 inspectie. Want een conditiemeting volgens de NEN2767 is een manier om gebreken visueel in kaart te brengen en zo de onderhoudsstaat uniform uit te drukken in conditiegetallen. 

Een gebroken plafondplaat is esthetisch niet fraai.

Snel en doeltreffend informatie

En juist omdat het een visuele inspectie is, krijg je snel en doeltreffend informatie. Met eenvoudige gereedschappen, zoals een schroevendraaier, handen, ogen, zaklamp, kastsleutels en temperatuurmeter voeren wij de inspectie uit. Geen functionele testen of destructief onderzoek.

De NEN2767 in delen

De Norm is opgebouwd uit vier delen. In deel 1 staat de methodiek en staat uitgelegd hoe deze toegepast moet worden, wat we beoordelen en wat niet, hoe de conditiescores tot stand komen en wat deze precies inhouden. In deel 2 staat de standaard gebrekenlijst waarmee we de gebreken classificeren. Vanuit deze gebreken berekenen we de conditiescores 1 t/m 6. Deel 3 is niet meer in gebruik en deel 4 bevat de gebrekenlijsten voor conditiemeting van infrastructuur.

Aangetaste en deels verwijderde isolatie. Dit wordt vaak veroorzaakt door vogels.
Door de kapotte isolatie neemt het rendement af en kan er condensvorming ontstaan met lekkend water als gevolg.

Geen wettelijke kaders

NEN normen zijn niet wettelijk verplicht, tenzij er in een wet of besluit staat dat deze gebruikt moet worden (dat geldt bijvoorbeeld deels voor de NEN1010). Het is dus een vrije keuze of je deze toepast. Ook kun je ervoor kiezen om af te wijken van bepaalde onderdelen in de norm.

Het voordeel van deze normen zonder strikte wettelijke kaders is dat je samen met inspecteur kunt kijken hoe de inspectie het beste bijdraagt aan het gewenste resultaat én de organisatie er ook iets mee kan.

Zo heeft het RijksVastgoedBedrijf bijvoorbeeld de afspraak met leveranciers dat de elementen geen conditie 4, 5 of 6 mogen zijn en dat er geen ernstige gebreken aanwezig mogen zijn. Andere partijen kiezen er bijvoorbeeld voor dat conditie 3 of beter gewenst is, maar dat ernstige gebreken wel mogen voorkomen of bepaalde elementen zelfs conditie 4, 5 of 6 mogen zijn.

Corrosie op een luchtbehandelingskast.
Corrosie is een ernstig gebrek met verregaande gevolgen voor de installatie als er niets aan gedaan wordt.

Samen nadenken over de beste aanpak

Het is dus belangrijk om samen in gesprek te gaan. De inspecteur van SY-NERGY helpt met een plan waarin de uitgangspunten van de NEN2767 inspectie worden vastgelegd. Dit stukje beleidsvorming zorgt ervoor dat alle betrokkenen uniform werken en de informatie tijdens de inspecties op dezelfde manier wordt opgehaald.

Ferdi de Nooij, adviseur NEN2767 en RgdBOEI: “Het protocol rondom een NEN2767 inspectie blijft een gezamenlijk aandachtspunt, omdat de organisatie bepaalt hoe er met de informatie omgegaan wordt. Doel is namelijk dat het protocol volledig aansluit op wat de opdrachtgever ermee wil bereiken.”

“Omdat de vastgoedmarkt altijd verandert en organisaties intern ontwikkelen, is het raadzaam om de beleidsstukken periodiek aan te passen op deze ontwikkelingen. Afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld een update gemaakt voor het inspectieprotocol van het Summa college.”

Meer weten?

Neem contact op voor een kop koffie en een goed gesprek. Of kies voor de tweedaagse training NEN2767 E&W of NEN2767 Bouwkundig via SY-NERGY Academy

Een beschadigde brandwerende doorvoer.
Vanuit brandveiligheid is deze brandwerende doorvoer niet goed. Deze dienen afgedicht te zijn.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33