4 november 2020

Quickscan ventilatie in kantoren

Met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren kan SY-nergy samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet en wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. Deze eerste tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie is een samenwerking tussen ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN.

Carl Migchels, directeur SY-nergy: ‘We kiezen er bewust voor deze Quickscan te gebruiken. Juist omdat het een onafhankelijke richtlijn is. De Quickscan is voor onze adviseurs bovendien goed toepasbaar zodat we klanten snel een duidelijk antwoord kunnen geven over de ventilatiekwaliteit en eventuele verbeteringen om te komen tot goede ventilatie.”

Wanneer is een gebouw goed geventileerd?

De Quickscan maakt het, in eerste instantie, vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen. De doelstelling hierbij is om vanuit onze expertise een helder en eenduidig referentiekader te bieden voor luchtverversing en ventilatiesystemen. We gaan daarbij uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. We refereren ook aan de aanbevelingen die REHVA heeft opgesteld; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling.

De tool bevat twee onderdelen: onderdeel 1 bestaat uit een stappenplan inspectie kantoren om gegevens te verzamelen waarmee de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen vast kan worden gesteld. In onderdeel 2 wordt de ventilatiekwaliteit weergegeven aan de hand van verzamelde gegevens uit een bijbehorend Excel rekenblad.

Stappen Quickscan

De Quickscan herleidt de ventilatiekwaliteit naar de CO2-concentratie per ruimte. Aangezien de CO2-concentratie slechts een van de indicatoren is van de ventilatiekwaliteit, moet in de Quickscan op meer onderdelen moet worden getoetst.

Wie de Quickscan toepast, bepaalt of controleert de volgende stappen:
1. Het type van het aanwezige ventilatiesysteem per ruimte;
2. De ventilatiehoeveelheid per ruimte;
3. Het aantal personen per ruimte;
4. De ventilatiekwaliteit per ruimte (met het Excel rekenblad);
5. De mogelijke ruimtebezetting met de ventilatiekwaliteit;
6. De vraag of richtlijnen en aanbevelingen van overheid en REHVA zijn gevolgd.

Uitbreiding van Quickscan voor zorg en onderwijs

Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, is het Masterplan Ventilatie opgezet. Doel van het Masterplan Ventilatie is om kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. Dit eerste hulpmiddel, de Quickscan COVID-19 is geschikt voor ventilatie in kantoren. Binnenkort komen de samenwerkende partijen ook met een Quickscan voor verpleeghuizen en scholen.

Meer informatie over de Quickscan of direct een afspraak maken om de Quickscan uit te voeren? Neem contact op

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33