14 december 2020

Quickscan ventilatie in schoolgebouwen

Eerder dit najaar is de Quickscan ventilatie in kantoren al uitgebracht. Nu is ook de Quickscan ventilatie in scholen beschikbaar. Met de tools kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een gebouw voldoet aan de gestelde eisen.

Deze tweede tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie wordt aangeboden door ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN.

Het belang van goede ventilatie in scholen is recent weer heel actueel geworden. In augustus 2020 kwam de oproep aan schoolbesturen om te controleren of schoolgebouwen voldoen aan de gestelde eisen. Later besloot het kabinet om de ‘Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen’ (SUVIS) in te stellen. In totaal is € 360 miljoen ter beschikking gesteld met als doel het binnenklimaat van bestaande scholen te verbeteren.

Voldoet ventilatie in schoolgebouw aan gestelde eisen

Met deze Quickscan kunnen technisch dienstverleners door een aantal stappen te doorlopen beoordelen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan een goede basis zijn voor een schoolbestuur om samen met de gemeente de SUVIS aan te vragen.

De Quickscan omvat een aantal onderdelen:

  • Instructie Quickscan: handleiding met het stappenplan voor installateurs en adviseurs;
  • Opname & Analysetool: opnameformulier en analyse-model;
  • Opleverrapport: conceptrapport richting schoolbestuur.

Quickscan gratis downloaden

De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar via deze website (download hem hier) en op de websites van de vier initiatiefnemers.

Masterplan ventilatie

Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN afgelopen zomer de krachten door het Masterplan Ventilatie op te zetten. Doel daarvan is om kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. De Quickscan ventilatie in scholen is opgesteld voor experts die bekend zijn met ventilatie-installaties en daaraan gerelateerde richtlijnen, zoals installateurs, adviseurs en medewerkers van technische diensten en facilitaire organisaties.

Derde Quickscan voor verpleeghuizen binnenkort beschikbaar

Binnenkort komt er een derde Quickscan beschikbaar, namelijk specifiek voor verpleeghuizen.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33