23 december 2021

Vervangen van stookinstallatie met extra uitdaging

Met veel plezier zetten we onze expertise in bij het (duurzaam) vervangen van stookinstallaties. Zelden is dat een 1-op-1 vervanging. Je hebt te maken met veranderde eisen vanuit de wetgever, een update ten aanzien van techniek, veranderingen in het gebruik van een gebouw en natuurlijk de wensen van gebruikers.

VISTA beeldbank 2019 (Jonathan Vos Photography)

Stookruimte onder het maaiveld

Bij het vervangen van de stookinstallatie voor het VISTA college kwam daar nóg een uitdaging bij: De stookruimte ligt namelijk onder het maaiveld. En dat mag volgens het huidige Bouwbesluit niet. Gelukkig zijn er uitzonderingen mogelijk. Op zo’n moment vragen we er graag een extra paar specialistische ogen bij. Van Empel Inspecties en Advisering is een gewaardeerde kennispartner op dit gebied. We vroegen hun om een gelijkwaardigheidsonderzoek uit te voeren.

Gelijkwaardigheidsonderzoek

Op grond van de huidige wet- en regelgeving moet de bouwkundige constructie van een stookruimte zodanig zijn, dat bij een gasexplosie geen instorting van (delen van) het gebouw plaatsvindt. Om te voldoen aan deze voorschriften, zou je een bestaande stookruimte onder het maaiveld moeten verplaatsen. Dat gaat altijd gepaard met zeer hoge kosten en is soms zelf niet mogelijk.

Dankzij een maatwerk gelijkwaardigheidsonderzoek tonen we aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Denk aan technische voorzieningen die de kans op het uitstromen van gas voorkomen en voorzieningen die de omvang van het explosief mengsel beperken. Maar ook bouwtechnische aanpassingen van de bestaande stookruimte behoren tot de mogelijkheden. Deze maatregelen worden uiteraard meegenomen in de uitvraag voor het vervangen van de stookinstallatie.

Puntjes op de i

Dankzij een goede samenwerking met het VISTA college en de betrokken onderhoudspartner, kunnen we de renovatie van de stookruimte straks goed begeleiden. Want ook tijdens de uitvoering blijven we betrokken en begeleiden we het proces. Om tot slot de oplevering te controleren zodat de stookruimte weer in bedrijf gesteld kan worden!

Meer weten

Graag delen we onze kennis over het (duurzaam) vervangen van stookinstallaties. Neem contact op voor een goed gesprek via ons contactformulier of direct met één onze adviseurs.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33