7 september 2021

Het verschil tussen ventilatie, mechanische afvoer en balansventilatie

Ingewikkelde techniek toegankelijk maken. Dat is één van de doelen van Gawalo.nl. In dit artikel vertelt auteur Kees van der Linden over het verschil tussen natuurlijke ventilatie, mechanische afvoer en balansventilatie.

Het nut van goed ventileren

Comfort én gezondheid zijn de belangrijkste redenen om woningen en gebouwen goed te ventileren. Ventileren klinkt heel simpel, maar goed ventileren is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Plus: als we meer ventileren dan nodig is, betekent dat een hoge energierekening. Koude buitenlucht die binnenkomt, warmt immers op tot kamertemperatuur en dat kost energie.

Natuurlijke ventilatie

Het begint er natuurlijk mee dat er goede voorzieningen aanwezig moeten zijn, zoals te openen ramen, roosters en klepraampjes. Maar ook mogelijkheden voor doorstroming van lucht van het ene vertrek (ene gevel) naar het andere vertrek (tegenover liggende gevel). Ofwel doorstroming naar een centrale plaats (hal, trappenhuis) of naar keuken en toilet waar een verticaal kanaal naar dakniveau is, zodat de afvoerlucht weer naar buiten kan. Bij dit soort voorzieningen spreken we van ‘natuurlijke ventilatie’. Deze situatie treft men aan in woningen tot aan circa 1975.

Mechanische afvoer

Vanaf 1975 raakt mechanische afvoer van ventilatielucht vanuit keuken, badkamer en toilet via een ventilator – meestal geplaatst op de zolder – in zwang. Vaak op basis van gemeentelijke bouwverordeningen. Ook in oudere woningen is vanaf die tijd vaak een afzuigventilator geplaatst op de bestaande kanalen.

Moderne woningen hebben in veel gevallen een volledige ‘mechanische ventilatie’. Dat betekent dat de lucht naar de verschillende vertrekken door kanalen wordt toegevoerd en in de vertrekken binnen gebracht via ‘inblaasroosters’, én dat de lucht ook weer wordt afgevoerd door kanalen. Dat kan ook weer gebeuren via roosters (afvoerroosters) in de vertrekken of doordat de lucht kan doorstromen naar de keuken, hal, toilet, badkamer, waar de lucht wordt afgezogen.

Leestip: Mechanisch ventilatiesysteem na 20 jaar vervangen

(Duurzame) Balansventilatie

Op de plaats waar de toevoer- en afvoerventilator staan, kan ook via een warmterugwinunit warmte uit de afvoerlucht worden overgedragen aan de verse lucht van buiten. Dat geeft een enorme energiebesparing. Want het opwarmen van de (koude) buitenlucht tot kamertemperatuur kost bij een goed geïsoleerd huis over het jaar heen net zoveel of vaak zelfs meer energie dan het warmteverlies door vloer, gevels en dak. Dit soort systemen duidt men ook vaak aan als ‘balansventilatie’. Er wordt via ventilatoren net zoveel lucht afgevoerd als er wordt toegevoerd.

Meer weten over ventilatie van uw gebouw?

Advies, inspectie of (duurzame) vervanging; onze adviseurs helpen u graag verder. Samen kijken we naar uw wensen op het gebied van comfort en de uitgangspunten voor de techniek. En omdat alles begint met een goed gesprek: neem vrijblijvend contact met ons op.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33