Duurzaamheid gebouwen versnellen door anders denken

Veel bedrijven worstelen met duurzaamheid. Om hier meer inzicht in te krijgen, organiseert BouwKennisBlog een reeks interviews met verschillende partijen in de sector. Vandaag geeft Carl Migchels, directeur van SY-nergy zijn visie op duurzaamheid.

Dit blog is de tweede in een reeks interviews met verschillende partijen in onze sector. Door het delen van de verschillende visies over duurzaamheid wil BouwKennisBlog anderen inspireren. Lees alle blogs onder #DuurzameZoektocht of kijk op www.bouwkennisblog.nl

Duurzaam is veel meer dan prestatie en verbruik

“Als we spreken over duurzaamheid in de gebouwde omgeving dan wordt dit steeds vaker in verband gebracht met technische installaties. Logisch ook. Want de schil van een gebouw aanpakken is relatief makkelijk, de vervolgstap is kijken naar de technische installaties. Daar gaat het echter vaak mis. Te vaak wordt er gekeken naar prestaties van installaties en het verbruik. Maar als een systeem niet functioneert doordat dit niet gebruiksvriendelijk is of uiteindelijk niet het gewenste comfort levert is het per definitie niet duurzaam.”

“Duurzaamheid gaat dus veel verder. Ook materiaalkeuzes zijn van enorm belang in het wel of niet hebben van een duurzaam gebouw. Niet alleen richting exploitatie maar ook in de vervaardiging en productie of montage van materialen. Dat geldt evengoed voor technische installaties. Mooi voorbeeld van een andere kijk op duurzaamheid is hoe op men op Strijp-S in Eindhoven werkt met een innovatief WKO-systeem. Hierbij wordt naast het verkrijgen van gewenste energie tevens de grondvervuiling aangepakt.”

Duurzaamheid lost leegstand op

“Er wordt vaak gedacht dat het beperken van energie de grootste impact heeft op duurzaamheid. Maar je kan het ook omdraaien. Als je functies aan een gebouw kunt toevoegen waardoor een gebouw niet 50% van de tijd leeg staat, maar op deze leegstandsmomenten ingezet kan worden voor andere functies is misschien het toevoegen van energie aan een gebouw wel de juiste keuze. Een dergelijke beweging zie je o.a. in de ontwikkelingen en pilots van Smart Cities. Een ander voorbeeld is de toepassing van een gedeelde WKO bij de High Tech Campus in Eindhoven, hierbij ‘delen’ alle gebouwen als het ware hun energie.”

Slim(mer) inzetten van gebouwde omgeving

“We merken het vooral in steden waar functies van bijvoorbeeld overheidsgebouwen geclusterd zijn. Op deze plekken is overdag bedrijvigheid maar in de avonduren zijn dit plekken waar niets gebeurd. Vaak midden in de steden waar je juist dynamiek zou kunnen toevoegen. Op deze manier naar inzet van de gebouwde omgeving durven te kijken vraagt wel een andere denkwijze. Daarnaast staat ook wet en regelgeving in sommige gevallen dergelijke keuzes in de weg. Projecten en pilots moeten volgens mij ook niet te groot worden gemaakt om ze behapbaar te houden. Ik ben van mening dat 4 kleine stappen ons verder brengen dan één grote.”

Van eigenaarschap naar gebruik

“Ik voorzie wel dat de trend om meer te kijken naar gebruik in plaats van eigenaarschap zich hierin zal door ontwikkelen. Fabrikanten van technische installaties zullen hierin mee moeten ontwikkelen. Zijn zij nog wel alleen de producent van technische installaties of blijven zij mogelijk in de toekomst zelfs de eigenaar? Als er meer gefocust gaat worden op wat de prestaties van een ruimte moeten zijn en men daar een bepaald bedrag voor wil betalen dan kan een producent ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de geleverde prestatie, inclusief de energie kosten.”

Energievraagstukken bundelen

“Verder verwacht ik dat er nog ruimte voor versnelling zit in het beter samenwerken van partijen. Vragende partijen kunnen bijvoorbeeld energievraagstukken bundelen en gezamenlijk inkopen. Ook dit zie je meer en meer gebeuren. Bijvoorbeeld het bericht dat ‘thuis en het Woonbedrijf, 2 woningcorporaties in Eindhoven gezamenlijk de komende 10 jaar 10.000 woningen willen voorzien van zonnepanelen. Dit soort samenwerkingen geven verduurzaming een bepaalde schaalgrootte welke noodzakelijk is om de gewenste versnelling teweeg te brengen. Deze trend zet zich overigens door bij alle woningcorporaties, zij kijken immers allen naar het beperken van fossiele brandstoffen in de nabije toekomst.”

Om samen te kunnen leren van elkaars ervaringen ben ik benieuwd naar uw ervaringen op dit gebied, bij een volgende blog wil ik deze ervaringen graag delen zodat we hier samen beter van kunnen worden. Ik ben benieuwd naar uw reactie

 

 

 

 

C-R. (Carl) Migchels is directeur bij SY-nergy.
Het management- en adviesbureau als het gaat om een optimale exploitatie van gebouwen en installaties.

 

Publicatie op BouwKennisBlog (2 mrt 2017)

Houd mij op de hoogte