30 mei 2023

Verduurzamen gebouwen versnellen door anders denken

Veel bedrijven worstelen met verduurzamen. Een andere kijk kan de oplossing zijn. En dat is juist waar SY-NERGY zich in onderscheidt. Een goed gesprek over verduurzamen van de gebouwde omgeving met Carl Migchels:

“Als we spreken over duurzaamheid in de gebouwde omgeving dan kijken we steeds vaker naar de technische installaties. Logisch, want de schil van een gebouw aanpakken is relatief makkelijk. Dat hebben veel bedrijven inmiddels gedaan.”

“Maar bij de technische installaties gaat het vaak mis. Te vaak wordt er gekeken naar de prestaties en het verbruik. Maar als een systeem niet functioneert, doordat het bijvoorbeeld niet gebruiksvriendelijk is of niet het gewenste comfort levert, is het per definitie niet duurzaam.”

Duurzaam is veel meer dan prestatie en verbruik

“Duurzaamheid gaat dus veel verder. Ook materiaalkeuzes voor de (exploitatie van) technische installaties zijn van bijvoorbeeld van belang in het wel of niet hebben van een duurzaam gebouw. Mooi voorbeeld van een andere kijk op duurzaamheid is hoe op men op Strijp-S in Eindhoven werkt met een innovatief WKO-systeem. Hierbij wordt naast het verkrijgen van gewenste energie tevens de grondvervuiling aangepakt.”

Duurzaamheid delen

“Er wordt vaak gedacht dat het beperken van energie de grootste impact heeft op duurzaamheid. Maar je kan het ook omdraaien. Als je functies aan een gebouw kunt toevoegen waardoor een gebouw niet 50% van de tijd leeg staat, maar op deze leegstandsmomenten ingezet kan worden voor andere functies is misschien het toevoegen van energie aan een gebouw wel de juiste keuze. Een dergelijke beweging zie je o.a. in de ontwikkelingen en pilots van Smart Cities. Een ander voorbeeld is de toepassing van een gedeelde WKO bij de High Tech Campus in Eindhoven, hierbij ‘delen’ alle gebouwen als het ware hun energie.”

Slim(mer) inzetten van gebouwde omgeving

“We merken het vooral in steden waar functies van bijvoorbeeld overheidsgebouwen geclusterd zijn. Op deze plekken is overdag bedrijvigheid maar in de avonduren zijn dit plekken waar niets gebeurd. Deze gebouwen liggen vaak midden in de steden waar je juist dynamiek zou kunnen toevoegen.

Op deze manier naar inzet van de gebouwde omgeving durven te kijken vraagt wel een andere denkwijze. Daarnaast staat ook wet- en regelgeving in sommige gevallen dergelijke keuzes in de weg. Projecten en pilots moeten volgens mij ook niet te groot worden gemaakt om ze behapbaar te houden. Ik ben van mening dat 4 kleine stappen ons verder brengen dan één grote.”

Van eigenaarschap naar gebruik

“Ik voorzie wel dat de trend om meer te kijken naar gebruik in plaats van eigenaarschap zich verder zal ontwikkelen. Fabrikanten van technische installaties moeten hierin mee. Blijven zij alleen de producent van technische installaties of worden zij de eigenaar? Als er meer focus ligt op de gewenste prestaties van een ruimte en mensen zijn bereid om daarvoor te betalen, dan kan een producent ook de verantwoordelijk nemen voor die prestatie, inclusief de energiekosten.”

Energievraagstukken bundelen

“Verder verwacht ik dat er nog ruimte voor versnelling zit in het beter samenwerken van partijen. Vragende partijen kunnen bijvoorbeeld energievraagstukken bundelen en gezamenlijk inkopen. Ook dit zie je meer en meer gebeuren.”

Bijvoorbeeld twee woningcorporaties in Eindhoven die gezamenlijk de komende 10 jaar 10.000 woningen gaan voorzien van zonnepanelen. Dit soort samenwerkingen geven verduurzaming een bepaalde schaalgrootte en dat is noodzakelijk om de gewenste versnelling teweeg te brengen. Deze trend zet zich overigens door bij alle woningcorporaties, zij kijken immers allen naar het beperken van fossiele brandstoffen in de nabije toekomst.”

Kennis delen

Wij geloven oprecht in kennis delen. Zo kunnen we samen beter worden. Ik ben benieuwd naar je reactieEn onze deur staat altijd open voor een goed gesprek.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33