4 november 2020

1 januari 2021: Nieuw energielabel gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Er gaat daarmee veel veranderen met betrekking tot de huidige energielabels. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen wordt deze nieuwe methodiek ingevoerd.

Voordelen nieuw energielabel op basis van NTA 8800

Het mooie aan de NTA 8800 is dat zowel nieuwbouw als bestaande bouw onder éen norm vallen. Ook geeft het label een betere bepaling van de energieprestatie en inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Plus verbetermaatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten en het verhogen van comfort worden meegenomen. Daarnaast geeft de uitkomst in kWh/m².jr informatie over het gebouwgebonden energiegebruik.

Bekijk de infographic over het nieuwe energielabel

Waarom verandert het energielabel?

Op dit moment zijn er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. Dit is niet transparant en sluit niet aan bij de kaders van het Klimaatakkoord. Daarom wil de overheid één bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle nieuwe energielabels worden daarom vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator “primair fossiel energiegebruik” uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Wat betekent dit voor de label C verplichting in 2023?

Vooralsnog is de label C verplichting voor kantoren gebaseerd op de energie-index. Door de nieuwe berekening, onder andere op basis van het gebouwgebonden energieverbruik, kan het voorkomen dat panden beter of juist slechter uitkomen. In het laatste geval zijn extra maatregelen nodig om het gebouw verhuurbaar te houden na 2023.

Een definitief toegekend energielabel blijft 10 jaar geldig, ook als de score volgens de oude methodiek lager is. Daarom kan het verstandig zijn om nog voor de jaarwisseling een nieuw energielabel op te laten stellen. Op deze manier ben je zeker van een label voor de komende 10 jaar, voorbij 2023.

Verplicht energielabel bij verkoop of verhuur

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functie(s):

  • kantoor
  • onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Nieuw energielabel aanvragen

Vanaf 1 januari 2021 worden alleen energielabels opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet onze gecertificeerde energieadviseur.

Let op bij nieuwbouw

Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de huidige energieprestatie NEN7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de NTA 8800.

Meer informatie

Meer informatie over het effect van de NTA 8800 methodiek op je huidige energielabel? Of alvast een afspraak maken voor een nieuw energielabel? Neem dan contact op.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33