25 juni 2020

Alles-in-een-inspectie RVB BOEI gaat nationaal

Een werkelijk prachtig artikel in het magazine van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de ontwikkeling van de RVB BOEI-methodiek. Vincent Faesen en Natasha Hanoeman beheren het handboek RVB BOEI bij het Rijksvastgoedbedrijf. Faesen bewaakt de technische kant, Hanoeman de communicatie.

Enkele passages uit het artikel

Vroeger maakten de inspecteurs een breed scala aan inspectierapporten, allemaal op hun eigen manier. Voor de lezer was het veel lastiger om de problematiek te doorgronden en op basis hiervan een onderhoudsplan voor het gebouw op te stellen. Faesen: ‘Je had 10 rapporten en alle 10 schreeuwden ze dat ze belangrijk waren, bovendien waren ze geschreven in hun “eigen taal”. Met de BOEI-methode schrijft de inspecteur alles in “BOEI-taal” met eenduidige terminologie.’

‘Hele specifieke problemen komen bij specialisten terecht. Maar zij worden pas ingeschakeld nadat de inspecteurs en adviseurs zich over het probleem hebben gebogen. Als je zelf iets mankeert, kun je ook niet gelijk naar een specialist in het ziekenhuis. Je gaat eerst langs de huisarts die je na onderzoek eventueel doorstuurt naar de specialist, en ook precies weet welke. Zo zorg je ervoor dat de expert echt alleen het specialistische werk doet waarvoor hij is. Zo’n zelfde poortwachtersfunctie hebben de inspecteurs en adviseurs. De BOEI-methode helpt om dit op een uniforme en efficiënte manier te doen.’

Mensen realiseren zich vaak niet welke positie de BOEI-methodiek heeft in de BV Nederland.’ Steeds meer inspectiebedrijven bieden de mogelijkheid aan om een BOEI-inspectie uit te voeren en er komt steeds meer vraag naar, bijvoorbeeld vanuit gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties.

Lees het hele artikel

Toetsing in de praktijk

Het handboek RVB BOEI wordt geregeld getoetst aan de communicatierichtlijnen en de praktijk. Natasha Hanoeman: “Toen de BOEI-methode werd opgezet, was er hoofdzakelijk aandacht voor de technische kant; minder voor de presentatie. Terwijl er op het gebied van taalgebruik, de juiste toonzetting en het gebruik van visuele elementen veel winst te behalen is. Feedback krijgen we van de RVB-specialisten en we roepen via de LinkedIn-groep van BOEI ook de markt op om te reageren.”

RVD BOEI of RGD BOEI?

Vincent Faesen krijgt continu feedback van de post hbo-studenten, omdat hij er zelf lesgeeft. Faesen: “Dat is win-win; ik kan kennis overbrengen en tegelijkertijd hoor ik waar mijn studenten tegen aanlopen en dus waar we de handboeken verder kunnen verbeteren.”

Continue ontwikkeling

Er wordt continu geïnnoveerd. Zo geeft Vincent Faesen invulling aan een nieuw inzicht: de beslisboom gebrekensoorten. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is een beslisboom ontwikkeld waarmee je het soort gebrek kunt bepalen. De betrokken experts hebben deze beslisboom voorgelegd aan de BOEI-commissie. Deze commissie is akkoord met de beslisboom en wil deze opnemen in het handboek RVBBOEI – deel 2a bouwkunde.

Wens van het expertteam is om de beslisboom ook voor te leggen aan de NEN2767-commissie om een betere verbinding te maken tussen NEN2767 – deel 1 en NEN2767 – deel 2. Een goede ontwikkeling die helpt om de verschillen tussen de uitkomsten van inspecties te verkleinen.

Lees meer over de Beslisboom gebrekensoorten.

RVD BOEI of RGD BOEI?

De RgdBOEI® is een Nederlandse inspectiesystematiek voor gebouwen, die beoogt alle vormen van inspecties en beheer van gebouwen te integreren tot één systeem. Deze systematiek is in 2009 geïntroduceerd door de Rijksgebouwendienst (afgekort de RGD), sinds 2014 het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarom is de naam RgdBOEI langzaam overgegaan in RVD BOEI.

Voor meer informatie over de RVD BOEI, neem contact op met adviseur Ferdi de Nooij.

Meer informatie over de BOEI-methodiek vindt u hier: RVB BOEI.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33