29 juni 2021

Nieuw PvE Frisse Scholen

Na zes jaar ligt er een nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG) en volgt de nieuwste inzichten op het gebied van binnenmilieu. Scholen, adviseurs en ontwerpers kunnen eenvoudiger met de nieuwe eisen werken.

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Fijnstof en luchtkwaliteit

Een belangrijke toevoeging aan PvE Frisse Scholen 2021 is het thema fijnstof onder het kopje luchtkwaliteit. De boodschap is: Bouw geen scholen op locaties met een slechte luchtkwaliteit. Hopelijk groeit met deze eis het bewustzijn dat gezondheid voorop staat. Voor scholen die al op plekken met een slechte luchtkwaliteit staan, beperken richtlijnen de blootstelling zoveel mogelijk.

Temperatuureisen aangepast

Om beter aan te sluiten bij de beleving van de temperatuur in scholen, zijn de temperatuureisen aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De eisen aan daglicht sluiten nu beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen. Voorheen waren de daglichteisen voor ontwerpers soms lastig te halen. Dat is hiermee opgelost.

Meer aandacht voor comfort en gezondheid

Een belangrijke verbetering is ook de nadrukkelijke aandacht voor kwaliteitsborging. Dat is nu binnen het nieuwe PvE een apart thema. In het ontwerp- en bouwproces gaat dit helaas nog steeds geregeld mis. Focus op monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties creëert hopelijk meer urgentie voor het comfort en de gezondheid in schoolgebouwen.

Menukaart met 3 ambitieniveaus

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: u kiest zelf welke eisen u opneemt en op welk niveau. U kunt kiezen uit 3 ambitieniveaus:

  • Klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (uitmuntend)

Frisse Scholen Toets

Om het gebouw of ontwerp van een Frisse School vooraf, tussentijds of achteraf te controleren, gebruiken we de Frisse Scholen Toets. We controleren dan of het gebouw of ontwerp voldoen aan de eerder gestelde eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwde Frisse Scholen Toets. Naar verwachting is de nieuwe toets medio september 2021 beschikbaar is. Uiteraard baseren we onze adviezen al op de nieuwe eisen uit het PvE Frisse Scholen 2021.

Meer weten?

Lees hoe we duurzame huisvesting voor een grote mbo-organisatie in de regio Eindhoven realiseren. Of neem contact op voor een kop koffie en een goed gesprek.

Het PvE Frisse Scholen 2021 is in opdracht van RVO geschreven. bba binnenmilieu is hoofdauteur en verantwoordelijk voor de binnenmilieu-eisen. Het nieuwe PvE Frisse Scholen is tot stand gekomen in samenwerking met BenR en Building Vision. Bron: Installatie & Bouw

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33