31 mei 2022

Invoering nieuwe Omgevingswet 1 januari 2024

De invoering van de Omgevingswet is (weer) een half jaar uitgesteld. Vooral de techniek van het digitale stelsel zorgde een aantal keren voor uitstel. Toch lijkt er nu een definitieve datum te staan.

Volgens de Eerste Kamer is dat digitale loket nu voldoende gereed. En kan de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 plaatsvinden. Vanaf dan gelden er nieuwe regels voor ruimtelijke ontwikkeling.Openstaande acties tot die tijd zijn nog: uitwerken van de participatie van burgers en de start van een voorlichtingstraject.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is een gigantisch grote opdracht. Met de invoering van de nieuwe wet worden 26 wetten en meer dan 100 regels op het gebied van geluid, bodem en milieu, samengevoegd en vereenvoudigd.

Ook al is de wet opnieuw uitgesteld, toch biedt het kansen om nu al bezig te zijn met wat de nieuwe regelgeving inhoudt en wat de wet straks betekent voor uw project.  

Meer zorgplichten in nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet heeft een algemene zorgplicht en specifieke zorgplichten. De algemene zorgplicht houdt in dat overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving. En dus niet alleen de overheid. Deze algemene zorgplicht fungeert als vangnet voor gevallen waarin geen specifieke regels gelden.

Naast de algemene zorgplicht, zijn er ook specifieke zorgplichten opgenomen. Deze zijn concreter en gelden altijd voor de betreffende specifieke activiteit. Deze zorgplichten zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Verwacht wordt dat deze een belangrijke rol gaan spelen in bijvoorbeeld omgevingsplannen. 

De specifieke zorgplicht legt een zwaardere taak bij de vastgoedbeheerder. Er kan niet (meer) verwezen worden naar een contractuele verdeling van de verantwoordelijkheden. Beheerder en gebruiker moeten elkaar informeren als zij vermoeden dat een activiteit nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben. De specifieke zorgplichten zijn bestuurs- én strafrechtelijk handhaafbaar.

Advies: bereid je voor en breng risico’s voor vastgoed in kaart

Doel van de nieuwe Omgevingswet is dat het makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Toch zijn er ook zorgen, want het invoeren van nieuwe wetgeving vraagt veel tijd. Procedures en uitgangspunten zijn echt anders dan in het huidige Bouwbesluit. Iedereen moet wennen aan de nieuwe regelgeving. En omdat nog niet alle software klaarstaat, is een goede voorbereiding op de komst van de nieuwe wet lastig.

Daarom verwachten we dat de komst van de Omgevingswet in eerste instantie zeker geen versnelling oplevert, maar eerder een vertraging. Ook de Raad van State erkent dit risico. Lees (een deel van) het artikel in Cobouw.

Ferdi de Nooij, adviseur SY-NERGY: ‘Alle omgevingsregels bij elkaar gebracht in één wet, betekent een gigantische transitie, naast alle andere uitdagingen die we momenteel ondervinden.’

Een goed gesprek

Meer weten over de gevolgen van de Omgevingswet voor uw vastgoed? En hoe u zich goed voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving omtrent gebouwonderhoud? Praat eens met één van onze adviseurs.

Samenwerken?

We geloven dat vertrouwen de basis is om samen resultaten te bereiken.
Vertrouwen begint met elkaar leren kennen.

013 – 578 44 33